Urán

symbolizuje technický pokrok, nové myšlienky a vynálezy; emócie však musia ísť bokom, človek je pod jeho vplyvom svojhlavý až neústupný

Urán

V astrológii je Urán často spájaný s novými myšlienkami prenikajúcimi do spoločnosti. Symbolizuje objavy, vynálezy a všeobecne technický pokrok. Ruka v ruke s ním však idú aj problémy. Táto planéta nevenuje vôbec žiadnu pozornosť emocionálnym aspektom a často pôsobí nedemokraticky, tvrdohlavo a neústupne. Dalo by sa povedať, že sa jedná o planétu diktátorov - zo všetkých planét je najmenej ochotná spolupracovať. Vytvára sklony k autokracii, dokonca fanatizmu.

Všetko sterilné a predvídateľné tlačí v úzadí. Núti človeka neustále posúvať svoje hranice alebo porušovať pravidlá. Vo vzťahoch môže symbolizovať úplné prerušenie kontaktu, či rozpad.

Urán v Baranovi Veľa energie, ktorú v tomto období pociťujete dokážete určite naplno zužitkovať. Pokiaľ ide o oblasť kariéry, svojou ... Urán v Býkovi V tomto období môžete pociťovať túžbu po zmenách toho, čo máte zaužívané ako štandardné. Či už sa jedná o tradície v ... Urán v Blížencoch Toto obdobie je možné spájať s rozpormi medzi jednotlivcami - vzniknutými napríklad nezhodami v komunikácii. Môžete p... Urán v Rakovi Podvedome môžete mať pocit, že vás niečo akoby zväzuje a bráni vám ísť v tom, čo v živote chcete. V tomto období sa t... Urán v Levovi V tomto období budete pociťovať tendencie robiť veci novým a neobvyklým spôsobom. Vieru v samých seba a vašu ctižiado... Urán v Panne V tomto období sa u vás môže prejaviť túžba po sociálnej spravodlivosti. Tento podvedomý pocit tak zvyšuje talent pre... Urán vo Váhach V tomto období môžeme často očakávať zmeny v spôsobe, akým sa ľudia správajú vo vzťahoch. Podvedome si práve v tomto ... Urán v Škorpiónovi Toto obdobie poskytuje nové a nevšedné pohľady na mnoho otázok a tém, ktoré bežne v spoločnosti bývajú tabu. Nezriedk... Urán v Strelcovi V tomto období budete, či už podvedome alebo nie, usilovať o duševný pokrok a intelektuálne rast. Objavujú sa aj revo... Urán v Kozorožcovi V tomto období bude ešte viac posilnená vaša túžba po kontrole a poriadku. Vyústiť to môže napríklad až v snahu ovlád... Urán vo Vodnárovi Toto obdobie vo vás prebudí túžbu bojovať za morálne ciele. Veľmi si budete ceniť slobodu, nielen preto sa nechcete n... Urán v Rybách Toto obdobie na vás môže pôsobiť v krajnom prípade dokonca sebadeštruktívne. Podvedome sa zrejme budete snažiť urýchl...