Urán

symbolizuje technický pokrok, nové myšlienky a vynálezy; emócie však musia ísť bokom, človek je pod jeho vplyvom svojhlavý až neústupný

V astrológii je Urán často spájaný s novými myšlienkami prenikajúcimi do spoločnosti. Symbolizuje objavy, vynálezy a všeobecne technický pokrok. Ruka v ruke s ním však idú aj problémy. Táto planéta nevenuje vôbec žiadnu pozornosť emocionálnym aspektom a často pôsobí nedemokraticky, tvrdohlavo a neústupne. Dalo by sa povedať, že sa jedná o planétu diktátorov - zo všetkých planét je najmenej ochotná spolupracovať. Vytvára sklony k autokracii, dokonca fanatizmu.

Všetko sterilné a predvídateľné tlačí v úzadí. Núti človeka neustále posúvať svoje hranice alebo porušovať pravidlá. Vo vzťahoch môže symbolizovať úplné prerušenie kontaktu, či rozpad.

Urán v Baranovi

Veľa energie, ktorú v tomto období pociťujete dokážete určite naplno zužitkovať. Pokiaľ ide o oblasť kariéry, svojou ...

Urán v Býkovi

V tomto období môžete pociťovať túžbu po zmenách toho, čo máte zaužívané ako štandardné. Či už sa jedná o tradície v ...

Urán v Blížencoch

Toto obdobie je možné spájať s rozpormi medzi jednotlivcami - vzniknutými napríklad nezhodami v komunikácii. Môžete p...

Urán v Rakovi

Podvedome môžete mať pocit, že vás niečo akoby zväzuje a bráni vám ísť v tom, čo v živote chcete. V tomto období sa t...

Urán v Levovi

V tomto období budete pociťovať tendencie robiť veci novým a neobvyklým spôsobom. Vieru v samých seba a vašu ctižiado...

Urán v Panne

V tomto období sa u vás môže prejaviť túžba po sociálnej spravodlivosti. Tento podvedomý pocit tak zvyšuje talent pre...

Urán vo Váhach

V tomto období môžeme často očakávať zmeny v spôsobe, akým sa ľudia správajú vo vzťahoch. Podvedome si práve v tomto ...

Urán v Škorpiónovi

Toto obdobie poskytuje nové a nevšedné pohľady na mnoho otázok a tém, ktoré bežne v spoločnosti bývajú tabu. Nezriedk...

Urán v Strelcovi

V tomto období budete, či už podvedome alebo nie, usilovať o duševný pokrok a intelektuálne rast. Objavujú sa aj revo...

Urán v Kozorožcovi

V tomto období bude ešte viac posilnená vaša túžba po kontrole a poriadku. Vyústiť to môže napríklad až v snahu ovlád...

Urán vo Vodnárovi

Toto obdobie vo vás prebudí túžbu bojovať za morálne ciele. Veľmi si budete ceniť slobodu, nielen preto sa nechcete n...

Urán v Rybách

Toto obdobie na vás môže pôsobiť v krajnom prípade dokonca sebadeštruktívne. Podvedome sa zrejme budete snažiť urýchl...