Urán v Levovi

Urán: symbolizuje technický pokrok, nové myšlienky a vynálezy; emócie však musia ísť bokom, človek je pod jeho vplyvom svojhlavý až neústupný

Lev: Vládcom toho znamenia je slnko a aj preto patrí Lev medzi ohnivé znamenia. Práve...

Umiestnenie Uránu v Levovi je obzvlášť neústupná kombinácia. Často ju spájame s revolúciami a premenami obzvlášť v spôsobe trávenia voľného času. Ste hnaní akousi podvedomú túžbou dostať sa do stredu pozornosti. Máte tendencie byť dramatickí, veľkolepí a výrazní. Spravidla robíte to, čo sami chcete. Na ostatných príliš ohľady neberiete, na emóciách vám totiž toľko nezáleží.


V tomto období budete pociťovať tendencie robiť veci novým a neobvyklým spôsobom. Vieru v samých seba a vašu ctižiadosť bude zrkadliť nedôvera v ostatných jedincov. A tak sa môže stať, že v tomto období budete mať ťažkosti napríklad s vernosťou. Podvedomá túžba po uznaní a nadradenosti nad druhými môže viesť až ku vzdoru voči autoritám - často napríklad voči otcovi.