Urán v Rybách

Urán: symbolizuje technický pokrok, nové myšlienky a vynálezy; emócie však musia ísť bokom, človek je pod jeho vplyvom svojhlavý až neústupný

Ryby: Tomuto vodnému znameniu vládnu planéty Jupiter a Neptún. Bývajú nerozhodní a je ...

Urán v Rybách je veľmi vhodný pre akékoľvek tvorivé a nové aktivity. Toto umiestnenie sa však môže prejavovať dvojsečne. Na jednej strane sa môže jednať o človeka, ktorý je vizionárom a je veľkým prínosom pre ľudstvo. Na druhej strane toto umiestnenie môže symbolizovať aj idealistu, ktorý pred tvrdou realitou rád uteká napríklad prostredníctvom návykových látok.


Toto obdobie na vás môže pôsobiť v krajnom prípade dokonca sebadeštruktívne. Podvedome sa zrejme budete snažiť urýchliť proces svojho sebarozvoja a oslobodzovania, čo je pochopiteľne nebezpečné. V tomto období však tiež budete mať schopnosť výbornej intuície. Racionálne reakcie vám tak pomôžu k novým objavom. Najlepšie sa bude dariť najmä v odvetví námorníctva alebo filmu.