Urán vo Vodnárovi

Urán: symbolizuje technický pokrok, nové myšlienky a vynálezy; emócie však musia ísť bokom, človek je pod jeho vplyvom svojhlavý až neústupný

Vodnár: Narodenému v znamení Vodnár vládne planéta Saturn a Urán, preto sú aj títo ľudia...

Umiestnenie Uránu vo Vodnárovi - teda vo svojom vlastnom znamení - môže byť predzvesťou nesmierneho vedeckého a technologického rozvoja. Máte sklony dávať svojmu okoliu najavo to, že ste mu nadradení. Či už fyzicky alebo intelektuálne. V pozitívnom slova zmysle sa však objavujú výborné schopnosti pre vybaliezavosř a aplikáciu nových metód a postupov.


Toto obdobie vo vás prebudí túžbu bojovať za morálne ciele. Veľmi si budete ceniť slobodu, nielen preto sa nechcete nechať spútať emóciami a citmi. Zmysel pre radikálne myšlienky i činy spôsobí veľký posun ako v spoločnosti, tak vo vašej osobností. V tomto období budete mať veľa inšpirácie a tiež prevratné nápady plynúce z tohto faktu, ktoré na seba nenechajú dlho čakať. Vynikať môžete tiež svoju humanitou.