Urán v Strelcovi

Urán: symbolizuje technický pokrok, nové myšlienky a vynálezy; emócie však musia ísť bokom, človek je pod jeho vplyvom svojhlavý až neústupný

Strelec: Narodeným v znamení Strelca vládne planéta Jupiter, preto majú väčšinou pokojnú ...

Umiestnenie Uránu v Strelcovi je trochu slobodomyseľná kombinácia. Prináša so sebou myšlienku vzrušujúcich ciest do neznámych miest a za novými objavmi. U takýchto jedincov sa potom silno presadzuje inovatívne myslenie a túžba po pokroku. Táto kombinácia naznačuje tiež, že veľmi dôležitá je možnosť slobody a slobodnej viery - či už sa jedná o náboženskú, politickú či filozofickú.


V tomto období budete, či už podvedome alebo nie, usilovať o duševný pokrok a intelektuálne rast. Objavujú sa aj revolučné myšlienky, myšlienky rovnosti a práva slobody všetkých ľudí na Zemi. Vzrušovať vás bude čokoľvek spojené s cestovaním - najviac napríklad kozmické výpravy, ktoré sú spojené s objavovaním doteraz nepoznaného. Revolučný prístup sa objaví aj v oblasti vzdelávania.