Urán vo Váhach

Urán: symbolizuje technický pokrok, nové myšlienky a vynálezy; emócie však musia ísť bokom, človek je pod jeho vplyvom svojhlavý až neústupný

Váhy: Narodeným v znamení váh vládne planéta Venuša, to tiež zapríčiňuje ich silné cit...

Kombináciu Uránu vo Váhach môžeme spájať napríklad so zmenami v zmluvnom práve, či právnym systémom všeobecne. U takýchto jedincov ich totiž vyvolalo realistické uvedomenie si sociálnej spravodlivosti, čo môže viesť až k revolučným myšlienkam. Bežne túžite po harmónii - zrazu ste vak veľmi nepokojní. To môže v extrémnom prípade viesť až k rozbíjaniu tradícií a dokonca aj medziľudských vzťahov.


V tomto období môžeme často očakávať zmeny v spôsobe, akým sa ľudia správajú vo vzťahoch. Podvedome si práve v tomto období viac uvedomujú realitu, a tak im zrazu môžu vadiť niektoré veci, ktoré predtým prehliadali. Nebude im vadiť búrať tradície, pretože im nie sú schopní prikladať príliš veľkú váhu. Harmónia vás rozhodne nečaká.