Urán v Blížencoch

Urán: symbolizuje technický pokrok, nové myšlienky a vynálezy; emócie však musia ísť bokom, človek je pod jeho vplyvom svojhlavý až neústupný

Blíženci: Ľudia narodení v znamení blížencov javia veľký záujem učiť sa nové veci, a preto...

Umiestnenie Uránu v Blížencoch jasne poukazuje na novú generáciu veľkých mysliteľov. Títo jedinci sa preto neboja poukazovať na nové metódy a rebelovať proti tomu, čo je zastarané. Veľký dôraz kladiete na rýchlu a efektívnu komunikáciu. Máte pohotové reakcie a ste bystrejší ako ostatní. Môže tak byť ideálne najmä pre vedcov, intelektuálov, alebo všeobecne ľudí, ktorí sa venujú vzdelaniu.


Toto obdobie je možné spájať s rozpormi medzi jednotlivcami - vzniknutými napríklad nezhodami v komunikácii. Môžete pociťovať tiež túžbu po revolúcii a radikálnych zmenách. V tomto období ste totiž veľmi zvedaví, pohotoví, dokonca vtipní. Idete skrátka s dobou, dokonca viete vyniknúť aj v chaose. Podvedome totiž máte radi neštandardné situácie. V negatívnom slova zmysle potom môžete byť nestáli a prelietaví, najmä vo vzťahoch.