Urán v Škorpiónovi

Urán: symbolizuje technický pokrok, nové myšlienky a vynálezy; emócie však musia ísť bokom, človek je pod jeho vplyvom svojhlavý až neústupný

Škorpión: Základným povahovým rysom tohto znamenia je snaha vniknúť až na úplné dno všetký...

Toto umiestnenie - Urán v Škorpiónovi - prináša potenciál šokovať. A to až násilným spôsobom. Pociťujete záľubu v melodráme a vypätých, až extrémnych situáciách. Objaviť sa u vás môžu dokonca náhle explózie hnevu. Výkyvy emócií sú tak týmto umiestnením veľmi zosilnené. Máte tendencie k revolučnému prístupu. Vyznačujete sa tiež silnou vôľou a vysokou fyzickou odolnosťou.


Toto obdobie poskytuje nové a nevšedné pohľady na mnoho otázok a tém, ktoré bežne v spoločnosti bývajú tabu. Nezriedka sa objavuje záujem o posmrtný život, či témy ako sex a psychológia. V tomto období tiež budete podvedome klásť veľký dôraz na pravdu, nech už je akákoľvek. Bez emócií dokážete prijať realitu. Aspoň na pohľad na sebe nenecháte nič poznať.