15.4. 2023

Védska astrológia

Védska astrológia má svoj pôvod v indických Védach, posvätných spisoch starých tisíce rokov. V minulosti sa používala na určenie správnych dátumov na vykonávanie obetí a rituálov. Postupom času sa personalizovala a ľudia študovali pohyby planét v snahe pochopiť svoj vlastný osud.

Védska astrológia

Rovnako ako v západnej astrológii obsahuje dvanásť v podstate rovnakých znamení. Rozdiel je však v dátumoch, a to výrazný. Napríklad temperamentný Baran sa môže stať citlivou Rybou, a to vďaka použitiu odlišného systému - my používame tropický kalendár, zatiaľ čo védska astrológia používa siderický.

Úzke spojenie s hinduistickou filozofiou ovplyvnilo aj výklad horoskopov, ktoré bývajú založené na individuálnej karme a dharme, čiže životnej ceste.

Západná astrológia sa viac zameriava na Slnko, zatiaľ čo védska astrológia prikladá väčšiu váhu Mesiacu. Svedčia o tom takzvané "mesačné domy", ktoré sú pomenované podľa manželiek boha Mesiaca, čím sa dostávame k tomu, že kozmické telesá sú tiež vnímané ako božstvá. Je ich celkovo deväť a sú to Slnko, Mesiac, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn, Rahu a Ketu. Týchto deväť je veľmi dôležitých a pridanie ďalšieho telesa by zničilo celý systém védskych predpovedí. Preto sú planéty Urán, Neptún a Pluto úplne vynechané.

Védska astrológia vo veľkej miere využíva lunárne uzly. Sú to Ráhu (dračia hlava) a Ketu (dračí chvost). Ráhu predstavuje materializmus, strach, nespokojnosť a zmätok. Tento mocný bojovník môže priniesť moc a úspech, ale aj bezohľadnosť a násilie. Ketu sa spája s osamelosťou a únikom od reality. Je preto bezcieľny a prináša chaos a pochmúrne nálady. Ak je postavený priaznivo, ovplyvňuje náš súcit s druhými.

Hlboko zakorenená tradícia védskej astrológie v kultúre ovplyvňuje aj dôležité životné rozhodnutia, ako je kariéra, manželstvo alebo určenie, kedy začať podnikať.

Tento systém sa používa už tisíce rokov a pomáha lepšie pochopiť ľudskú dušu. Vysvetľuje individuálny karmický status a pôsobenie tranzitov nebeských telies. Dokáže poukázať na skryté schopnosti a poskytnúť náhľad do budúcich udalostí, ale aj do najvnútornejších zákutí ľudskej osobnosti.