Venuša v Blížencoch

Venuša: súvisí predovšetkým s našou citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vzťahy, ale aj psychológiu jedinca a jeho schopnosť robiť rozhodnutia

Blíženci: Ľudia narodení v znamení blížencov javia veľký záujem učiť sa nové veci, a preto...

S Venušou v Blížencoch môže byť vaša psychika trochu nepokojná. Jedinca s takým umiestnením totiž často sprevádza akoby neukojiteľná túžba po rôznorodých zážitkoch. V dôsledku toho potom môžete byť veľmi otvorení a priateľskí, ale na druhú stranu tiež prelietaví a koketní. Tým môžete ostatných vo svojom okolí klamať a následne im aj uškodiť.


V tomto období dlho nepostojíte na jednom mieste. Láka vás cestovanie, nové zážitky, spoločnosť a flirt. Na ostatných možno v dôsledku vášho správania budete pôsobiť v extrémnych prípadoch aj ako povrchné. V láske sa zrejme len ťažko budete chcieť obmedziť iba na jedného partnera. V prípade stálych vzťahov potom budete spokojní iba ak vám partner bude poskytovať dostatok zaujímavých podnetov.