Venuša v Kozorožcovi

Venuša: súvisí predovšetkým s našou citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vzťahy, ale aj psychológiu jedinca a jeho schopnosť robiť rozhodnutia

Kozorožec: Prirovnanie ľudí narodených v tomto znamení ku skutočnému kozorožcovi je veľmi p...

Jedinci s Venušou umiestnenou v Kozorožcovi spravidla na ostatných pôsobí veľmi dôstojne, vyrovnane a profesionálne. U žien sa môže objavovať dokonca prehnaná starostlivosť o seba.

Beriete vzťahy aj lásku úplne vážne. Aby váš vzťah fungoval, ste schopní vynaložiť veľké úsilie. Zodpovednosť vo vzťahoch ctíte aj pri profesionálnych aktivitách. Ste napríklad ideálni obchodní partneri.


V tomto období budete pravdepodobne cítiť podvedomú potrebu zachovať si dôstojnosť v každej situácii. Preto si napríklad nedovolíte ukazovať akékoľvek prejavy náklonnosti na verejnosti, či dať na známosť, že vás niečo ranilo. Na svet sa budete pozerať veľmi realisticky, čo sa môže odraziť aj vo vašom rozhodovaní. Nezriedka sa objavuje aj nadväzovanie vzťahov kvôli zabezpečeniu spoločenského statusu.