Venuša v Škorpiónovi

Venuša: súvisí predovšetkým s našou citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vzťahy, ale aj psychológiu jedinca a jeho schopnosť robiť rozhodnutia

Škorpión: Základným povahovým rysom tohto znamenia je snaha vniknúť až na úplné dno všetký...

Umiestnenie Venuše v Škorpiónovi zvyčajne nie je ideálnou kombináciou - bijú sa tu príliš rozporuplné vlastnosti. Nie je tak divu, že bývate často zmätení a vzťahy nenadväzujete ani neopúšťate ľahko. Na jednu stranu túžite po láske, na druhú stranu ste radi sami. Môžete byť v dôsledku nadmiery emócií veľmi romantickí, avšak tiež majetnícki s tendenciami podmaňovať si predmet svojej lásky.


V tomto období zrejme budete priťahovať a sami aj vyhľadávať jedincov, ktorí pôsobia hlboko, komplexne a záhadne. Lákať vás bude predovšetkým zakázané ovocie a otvárať sa budete napríklad aj témam, ktoré sú bežne tabu. Hoci sú vaše city v týchto dňoch možno intenzívnejšie, rovnako urobíte všetko preto, aby ste to nedali najavo a zachovali si vážnu tvár.