Venuša v Strelcovi

Venuša: súvisí predovšetkým s našou citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vzťahy, ale aj psychológiu jedinca a jeho schopnosť robiť rozhodnutia

Strelec: Narodeným v znamení Strelca vládne planéta Jupiter, preto majú väčšinou pokojnú ...

S Venušou umiestnenú v Strelcovi vyžarujete do svojho okolia optimistický zmysel pre humor a bezstarostnosť. Vás samotných potom priťahuje všetko cudzie, dobrodružné a naopak odpudzuje to známe. Vzťahy, ktoré vyhľadávate vás musia napĺňať hlavne duševne.

V láske bývate idealistický a zároveň si zakladáte na osobnej slobode. Môže sa tak zdať, že jedinca s týmto umiestnením možno len veľmi ťažko spútať.


Veľmi blízky vzťah si v tomto období môžete vypestovať cez vzdelanie. Sami sa veľmi radi učíte nové veci a objavujete, nie je preto divu, že vás priťahujú ľudia s rovnakým zámerom. Milostné romániky si príliš v tejto chvíli nenecháte stúpnuť do hlavy a osobná voľnosť vám rozhodne hovorí viac, než stereotyp vo vzťahu. V tejto otázke máte rozhodne jasno.