voda

Vodný živel, hoci sa to nezdá, je skôr plachý, uzavretý a miernej povahy. Hlavné rysy jedincov sú emócie a city. Dá sa tak povedať, že bez vody by na svete nebol dostatok lásky a vzťahy by prestávali fungovať.

Všeobecne "voda" je skôr ženskej povahy - vďaka svojej jemnosti a empatii. Rozhodne to ale neznamená, že muž vo vodnom znamení nebude dostatočne mužný. Práve naopak. Jeho výhody budú vo vášnivosti, hlbokom uvažovaní a fantázii, čo iste príjemne prekvapí ženské náprotivky.

Citlivosť vodného znamenia môže pôsobiť pozitívne, ale aj negatívne. V pozitívnom slova zmysle sú títo jedinci obetaví, dôverčiví a prispôsobiví ľudia, tiež sú napríklad výbornými milencami. Vždy majú k druhým úctu a sú vrelí. V negatívnom slova zmysle sa potom stáva, že v obave z ublíženia iným sa ľudia narodení vo vodnom živle uchýlia ku lži, hoci milosrdnej.