živel

Astrológia pracuje so symbolikou štyroch živlov. Nachádzajú sa všade okolo nás a sú to: oheň, voda, vzduch a zem. Každý z nás v sebe nosí všetky z týchto živlov, avšak zvyčajne sa viac stotožňuje iba s jedným, či s dvoma. Ostatné potom zostávajú potlačené. V horoskope si živly môžeme predstaviť ako tok a premenu energie v rámci jednotlivých znamení zverokruhu.

oheň Ohnivý živel je veľmi energický, zahrieva nás a ženie dopredu. Na druhej strane má ale aj deštruktívne účinky – to, č... zem Živel krajina dokáže byť veľmi vnímavý. Medzi hlavné charakterové črty jedincov spadajúcich pod tento živel patrí nap... vzduch Vzdušný živel môžeme charakterizovať ako aktívny, zvedavý, komunikatívny, na jednu stranu veľmi prispôsobivý a elasti... voda Vodný živel, hoci sa to nezdá, je skôr plachý, uzavretý a miernej povahy. Hlavné rysy jedincov sú emócie a city. Dá s...