vzduch

Vzdušný živel môžeme charakterizovať ako aktívny, zvedavý, komunikatívny, na jednu stranu veľmi prispôsobivý a elastický, ale aj neposedný a nepokojný. Jedinci, ktorým tento živel vládne, sú teda veľmi všestranne založení.

Takí jedinci majú spravidla veľa záujmov, pretože sa rýchlo dokážu nadchnúť pre čokoľvek nové a zaujímavé. Vytrvalosť však už nie je ich silnou stránkou, často sa stáva že svoju prácu nechávajú nedokončenú v dôsledku nedostatku motivácie, alebo práve preto, že postupom času objavia niečo, čo ich baví viac.

Problémy sa môžu objaviť ak dôjde na vyjadrovanie ich citov. Tu sa jedinci tohto vzdušného živlu uzatvárajú skôr do seba, nechcú sa pred ostatnými ukázať ako zraniteľní. Keď už sú ale napríklad k takému prejavu istými okolnosťami prinútení, sú skôr zbrklí a neistí. Vo svojej povahe sú to totiž skôr ľahkovážni a prelietaví jedinci.