zem

Živel krajina dokáže byť veľmi vnímavý. Medzi hlavné charakterové črty jedincov spadajúcich pod tento živel patrí napríklad praktickosť, stabilita a veľký intelektuálny potenciál. Symbolika je tu veľmi očividná. Takíto ľudia skrátka stoja nohami pevne na zemi. Sú realistickí, niekedy aj konzervatívni, ale hlavne spoľahliví. Sú pre nás ozajstnými priateľmi. Zvyčajne to bývajú nenápadní a tichší jedinci. Na druhú stranu sú ale veľmi pozorní k drobnostiam a detailom.

Čo tomuto živlu chýba, je viac fantázie a intuície. Nie je pre nich tak ľahké zabaviť sa vlastnými myšlienkami a dalo by sa povedať, že si naplno nedokážu užiť všetky aspekty života. Sú to spoločenskí tvorovia a práve ostatní jedinci sú to, čo ich obohacuje. Jedincom pod vplyvom živlu zeme prinášajú istotu a pokoj hmotné statky. Bývajú totiž spravidla materialisticky založení. Vo svojom snažení myslia aj na blaho a bezpeče ostatných, najmä rodiny.