Saturn vo Váhach

Saturn: sa často stotožňuje s obmedzeniami a prekážkami; pod jeho vplyvom sa jedinec stáva vážnym až uzavretým.

Váhy: Narodeným v znamení váh vládne planéta Venuša, to tiež zapríčiňuje ich silné cit...

Saturn je vo Váhach silne umiestnený. Ide tak o ľudí veľmi čestných a nestranných, často sa tiež štylizujú do úlohy tvorcu a ochrancov zákona. Ste úspešní v kariére v tímovej práci, pretože ste schopní spolupracovať, zároveň si však zachovávate svoj názor a zostávate realistickí, avšak kompromisu sa nebojíte.


V tomto období si budete silno uvedomovať viac pohľadov na danú situáciu. Budete tak ideálnym spolupracovníkom, ale napríklad aj partnerom. Vo vzťahoch je totiž potrebné aj podvedome udržiavať mier. Viete byť úprimní a presadiť sa, ale na druhú stranu sa nebojíte ani kompromisu. Iba vaše umelecké vlohy môžu byť trochu brzdené a potláčané disharmonickým Saturnom.