Venuša v Rakovi

Venuša: súvisí predovšetkým s našou citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vzťahy, ale aj psychológiu jedinca a jeho schopnosť robiť rozhodnutia

Rak: Vládcom tohto vodného znamenia je mesiac. Jedinci narodení v tomto znamení sú ve...

Ľudia s Venušou v Rakovi často priťahujú ostatných, pretože vyžarujú čosi príjemné, účastného a jemného. Niekedy pôsobíte ako bezbranné tvory, ktoré potrebujú ochranu, alebo sami naopak pôsobíte ako ochranársky typ. Každopádne takéto správanie spravidla pramení z faktu, že milujete rodinu a domov nadovšetko.

V láske budete skôr nesmelí, pretože sa bojíte bolesti.


V tomto období budú vaše city veľmi hlboké, čo samozrejme môže viesť ku zraniteľnosti. A tak nečudo, že navonok sa budete snažiť vašu bezbrannosť skrývať. K ostatným dokážete byť veľmi empatickí a súcitní. Vo vnútri ale často budete bojovať s rozporuplnými pocitmi, neschopní sa rozhodnúť. Vo vašej láske sa v týchto dňoch bude prejavovať neha. Vašu polovičku budete bezhranične podporovať a dodávať jej sebadôveru.