15.10. 2022

Alchýmia

Co je to alchýmia?

Alchýmia

Alchýmia je staroveký odbor poznania. Kombinujú sa v nej aspekty prírodných vied ako je chémia a fyzika a filozofia, vychádza však aj z astrológie a mágie. Tento odbor poznania je v mnohých aspektoch v rozpore s modernou vedou, čiastočne preto, že alchýmia, aj napriek jej často vedeckým postupom, má značný presah do spirituálneho sveta. Napríklad alchýmia pracuje s predpokladom, že všetko okolo nás obsahuje univerzálny spirit a je jeho súčasťou.

Všeobecne by sme mohli povedať, že alchymisti pracovali predovšetkým s prvou úrovňou bytia, to je úroveň, ktorá zahŕňa kamene, minerály a kovy. Alchymisti považujú kovy za živé bytosti a zároveň veria, že neušľachtilé kovy sú iba menej spirituálnou formou ušľachtilých kovov. Cieľ väčšiny stredovekých alchymistov bola tak premena neušľachtilých kovov na zlato. Alchýmia sa zaoberala zdokonalením nielen prírody,ale aj človeka, kedy zdokonalenie človeka malo byť dosiahnuté vytvorením kameňa mudrcov. Vytvorenie kameňa mudrcov sa hovorí Magnum opus alchýmia, veľké dielo alchýmie.

Elementy a symboly alchýmie

Alchýmia je založená na Aristotelovej teórii, ktorá hovorí, že existujú štyri elementy (oheň, voda, vzduch a zem), ktoré sa kombinujú nespočetnými spôsobmi, aby vytvorili všetko, čo je na planéte Zem. Ku každému zo štyroch elementov sú priradené určité kvality:
oheň (????) - horúci a suchý, reprezentuje princíp života, akcie a pohybu,
voda (????) - vlhká a studená, reprezentuje proces transformácie a očisty,
krajina (????) - suchá a studená, reprezentuje uzemnenie, stabilitu a vyzretosť,
vzduch (????) - horúci a vlhký, reprezentuje začiatok, zmenu a tiež inteligenciu.

Ďalej existujú tri princípy alchýmie, z ktorých je všetka hmota zložená, tieto princípy sú: sal (soľ, ????) reprezentuje telo a princíp tuhosti a stálosti,
merkúr (ortuť, ☿) reprezentuje ducha a je to princíp taviteľnosti a nestálosť,
sulfúr (síra, ????) reprezentuje dušu a je to princíp horľavosti.
Alchymisti tiež verili, že všetky kovy sú zložené z merkúru a sulfúru, kedy zlato je najviac vyvážená kombinácia ich najčistejších foriem.

Alchýmia začala miznúť s príchodom modernej vedy. Aj napriek tomu, že niektoré jej predpoklady sa ukázali ako mylné a niektoré sú v rozpore s moderným poňatím sveta, alchýmia dala základ dnešnej chémii a dodnes inšpiruje a je študovaná ľuďmi po celom svete.