Čínsky horoskop

Pôvod čínskeho horoskopu pramení z veľmi známej legendy o Nefritovom cisárovi a dvanástich zvieratách. Legenda hovorí o veľkej hostine, usporiadanej na počesť všetkých bytostí a ich jednote a rovnosti medzi sebou, na ktorú cisár pozval zástupcov zo sveta zvierat. Po slávnostnom pokrme sa hostiteľ rozhodol, že svojich hostí obdaruje a každému zvieraťu zveril vládu nad jedným rokom.

Čínsky horoskop

Hoci je pre čínsky horoskop dôležitý dátum narodenia, tak sa čínske znamenia viažu k jednotlivým rokom, nie k jednotlivým mesiacom, ako to poznáme zo slnečných znamení astrologického horoskopu. Čínska astrológia sa zakladá na piatich živloch a to sú oheň, drevo, voda, zem a kov. Tieto živly majú svoje významy a ďalej sa potom kombinujú so znameniami čínskeho horoskopu.

Krysa 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008
Byvol 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009
Tiger 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010
Zajac 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011
Drak 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012
Had 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013
Kôň 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014
Koza 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015
Opica 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016
Kohút 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017
Pes 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018
Prasa 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019

Krysa - Povahou je inteligentná a vtipná. Za pokojnou a veselou tvárou sa ale skrýva zámerne pestovaná agresivita vytvárajúca neustály zmätok a chaos. Ľudia tohto znamenia sú však veľmi komunikatívni, bystrí a sú vždy v strehu, preto sú dobrí stratégovia a ich veľkou prednosťou je rýchlo odhaliť nepriateľa. Preto tiež majú veľa známych, ale o to menej skutočných priateľov. Ku svojim blízkym sú veľmi štedrí. Ľudia v znamení potkana bývajú však tiež príliš kritickí, majú sklon k manipulácii druhých vo svoj prospech a keď veci nie sú podľa ich predstáv, sú hryzaví a nervózni.

Byvol - Títo ľudia sa narodili v znamení, pre ktoré je typická najmä trpezlivosť, pokoj a tiež vytrvalosť. Sú veľmi spoľahliví a odhodlaní dorobiť všetko až do konca. Zakladajú si na detailoch a môžu byť veľkí pedanti, keď sa nepostupuje presne podľa ich systému. Títo ľudia sú konzervatívnejší a lipnú na rutine. Byvol je na druhú stranu až prehnane hrdý a odmieta pomoc od druhých a dokáže sa veľmi rozzúriť. V týchto prípadoch je najlepšie ustúpiť. Neľahko toleruje slabších a nerád odpúšťa.

Tiger - Povaha tigrov je predovšetkým primerane odvážna a trúfalá. Tigre bývajú plné života, ale niekedy sú veľmi nedisciplinovaní, ťažko sa premáhajú a neradi sa podriaďujú. Vyžívajú sa v práci spojenej s rizikom. Sú veľmi odvážni, ale ľahkomyseľní, preto ich činy nebývajú premyslené. Ľudia v tomto znamení môžu byť znamenití vodcovia, dôstojníci a riaditelia. Tiger často vyžaduje od druhých absolútnu poslušnosť, ale sám verí, že pravidlá sú stvorené na porušovanie. Aj napriek tomu, že je väčšinou samotár, dokáže byť citlivý a je schopný lásky.

Zajac - Jeho povaha je citlivá a intuitívna, býva niekedy nesmierne opatrný a zdržanlivý. Jeho popredným záujmom je žiť v pohodlí a celkovom pokoji. Jeho veľkou prednosťou je jeho zdravý úsudok a rozum. Preto je veľmi vnímavý a dokáže odhaliť skrývané úmysly druhých. Tieto vlastnosti dokáže využiť aj vtedy, keď potrebuje manipulovať s ľuďmi, aby dosiahol svoje. Hoci sa vie pretvarovať a klamať v prospech svojich záujmov, tak neznáša spory a boj o moc. Okolie mu dôveruje, pretože z neho sála dojem pokoja. Veľmi mu záleží na jeho rodine, ktorú zbožňuje a snaží sa ju chrániť. Ani v láske a spoločenskom živote nevyhľadáva žiadne dobrodružstvo a snaží sa žiť mierumilovne.

Drak - Z ľudí znamení Draka sála energia a sila. Sú značne inteligentní s perspektívnym uvažovaním. Vďaka týmto vlastnostiam môže byť Drak veľmi úspešný po pracovnej stránke. Pre svoj talent väčšinou dosiahne svoj cieľ a dokončí veci, na ktorých mu záleží. Je veľmi otvorený a dôverčivý a preto sa ľahko nechá oklamať, alebo strhnúť k nerozvážnosti. Vďaka svojej prudkosti potom neuvážené činy ľutuje. V partnerských vzťahoch býva Drak veľmi milovaný, ale on sám lásku len málo kedy opätuje.

Had - V krajinách Ázie sú Hadi na rozdiel od zvyšku sveta veľmi vážení a to vďaka svojim mytologickým kladným vlastnostiam, ako je múdrosť a ostrovtip. Ľudia tohto znamenia majú bystrý rozum a radi filozofujú. Pre svoj vysoko vyvinutý inštinkt dokážu využiť situáciu vo svoj prospech a sú schopní sa pretlačiť na to správne miesto. Vycítia tiež nebezpečenstvo a vďaka tomu sa im darí vyhnúť situáciám, z ktorých by sa potom horko ťažko dostávali späť. Vyznačujú sa tým, že sa spoliehajú len na vlastné zmysly a pocity a nenechajú si poradiť, ale radi podávajú rady svojim blízkym. V láske bývajú oddaní, ale aj veľmi žiarliví. Muž Had je lovec a žena si je zase vedomá svojej príťažlivosti, preto často flirtuje mimo vzťah a to prináša veľké konflikty.

Kôň - Ľudia narodení v tomto znamení skrývajú istý potenciál a sú skôr obratní ako inteligentný. Všetky prekážky života bez problémov zdolávajú, alebo z nich rýchlo vykľučkujú. Majú nadanie na komunikáciu a sú skvelými rečníkmi. Vďaka svojej mnohostrannosti dokážu hovoriť naozaj o čomkoľvek. Títo ľudia vďaka svojej povahe, vedúcim schopnostiam a usilovnosti majú úspechy v pracovnom živote, dokážu druhým lichotiť a získavať si obdivovateľov. Od svojho okolia si neradi nechávajú radiť a niekedy rýchlo strácjú trpezlivosť, a preto nedokončia čo začali. Láska pre nich znamená takmer všetko a vďaka nej sú schopní zabudnúť na celý svet.

Koza - Má veľké umelecké nadanie. Toto znamenie vyjadruje vkus a šarm. Človek narodený v tomto znamení si potrpí na eleganciu. Často býva arogantný, ale za touto vlastnosťou skrýva svoje slabé stránky. Koza býva zmätkárka a nikdy nie je s ničím spokojná. Pre svoj pesimizmus môže mnohým ľuďom liezť na nervy, ale keď chce, môže sa aj zapáčiť druhým. Je rada stredom pozornosti a rada udeľuje rady ostatným. Ľahko sa prispôsobí každej životnej situácii a vydáva sa za skromnú bytosť, hoci túži po úspechu a bohatom sobáši, ale aj po skutočných priateľoch.

Opica - Jej popredné vlastnosti sú inteligencia a intelekt, je veľmi sčítaná a nechýba jej rozum a originalita. Vďaka svojej pamäti si uchová všetky svoje zážitky, aj mnoho ďalších informácií. Tento typ osôb je veľmi veselý až šibalský a vo všetkých ostatných budia kamarátsky dojem. Avšak nie každý je taký, ako na prvý pohľad vyzerá, za touto tvárou sa skrýva istá taktika ako dosiahnuť výhody a svoje ciele. Na dosiahnutie svojich plánov pokojne idú nepoctivou cestou a neboja sa klamať. Skrátka a dobre, opice sú vynaliezavé. Svojím šarmom a radosťou, ktorá z nich priam srší, si podmania takmer každého. Títo ľudia sú vášnivo založení, preto rýchlo vzplanú, ale aj rýchlo vychladnú.

Kohút - Ľudia tohto znamenia často veľmi mätú svoje okolie a tí čo ich nepoznajú, môžu byť nimi často sklamaní alebo ranení. Kohút totiž vie byť ako dobrosrdečný, tak veľmi kritický a svoju kritiku rozhodne neskrýva. Kohút vždy povie to, čo má na jazyku, a následky a pocity iných ho veľmi nezaujímajú. Zakladá si na svojom egu, ktoré je naozaj dosť veľké. Preto sa tiež nebojí experimentovať, čo sa týka zovňajšku. Jednoducho povedané, jednoducho si verí. Títo ľudia sú veľmi usilovní, snažia sa vždy urobiť pre danú vec maximum. V láske sa musí o toho, koho miluje, naozaj snažiť a ani peniaze mu nepadajú priamo do lona.

Pes - Hovorí sa, že pes je najlepším priateľom človeka. Aj ľudia v tomto znamení majú naozaj ušľachtilé vlastnosti, ako sú vernosť, čestnosť, poctivosť a lojalita. Pes je veľmi dobrý spoločník a rád načúva druhým. Vďaka tomu je veľmi obľúbený vo svojom okolí. Niekedy je na úkor seba samého príliš obetavý. Títo ľudia nie sú kariéristi, ani nevyhľadávajú bohatstvo a výhody žiadneho typu. Sú pokorní a v láske veľmi otvorení, ale to sa im mnohokrát nevypláca.

Prasa - Medzi jeho popredné vlastnosti patrí ochota vždy pomôcť a dobromyseľnosť. To môže zneužívať jeho okolie. Prasa sa nechá ľahko oklamať pre svoju naivitu a dôverčivosť voči druhým. Jeho prehnaná úprimnosť mu skôr škodí, než pomáha k dobru. Avšak nie je hlúpe, je veľmi inteligentné a priam prahne po poznaní. V spoločnosti je obľúbené, ale skutočných priateľov má veľmi málo. Tí ho zato sprevádzajú celým jeho životom. Po pracovnej stránke je veľmi poctivé a usilovné a na veciach ktoré začal, pracuje bezmedzne až do konca.