1.5. 2016

História astrológie

Staroveký Babylon - miesto, kde to všetko začalo

História astrológie

Astrológia je s nami už po tisíce rokov. Ak chceme vysledovať jej korene, musíme sa vrátiť do starovekého Babylonu. Tu bola astrológia realizovaná kňazmi v snahe predpovedať vôľu bohov. Od Babylončanov bola astrológia prevzatá Grékmi. Verili hviezdam a veštcom, že vedia predpovedať budúcnosť. V Indii sa tiež v tejto dobe venovali skúmaniu astrológie, cca medzi 5000 a 3000 rokmi pred naším letopočtom. Podarilo sa im vyvinúť niektoré zo znakov, ktoré používame dodnes.

Boli to Egypťania, ktorí akoby prví pomocou astrológie predpovedali charakter osoby na základe jej dátumu narodenia - podľa objavov v Egypte datovaným až 4 300 rokov pred Kristom. Číňania tiež vyvinuli vlastný systém astrológie, a to okolo roku 2800 pred naším letopočtom. Tento vývoj bol však veľmi odlišný, než v západnej astrológií (viac v článku Čínsky horoskop).

V tomto časovom období sa astrológia stala dôležitou súčasťou kultúry mnohých starovekých národov. Napríklad rímsky vládca Augustus nechal vyrábať mince zdobené svojím znamením zverokruhu - Kozorožcom.

Stredný východ

Arabi a Peržania nasledovali gréckej učenia v astrológii, rovnako ako aj v iných vedách, ako je matematika a medicína, hoci mnoho z perzských a moslimských astronómov odmietli astrológiu z vedeckých a náboženských dôvodov.

Úpadok a návrat astrológie

Popularita astrológie začala upadať po páde Ríma. Kresťanstvo hlásalo, že to bolo dielo diabla. A ako cirkev rástla pri moci, nadviazali a pokračovali v praxi astrológie pre svoje vlastné účely. Potom v čase, keď renesancia bola v plnom prúde, astrológia znovu získavala priazeň. V priebehu 17. storočia, kedy začalo obdobie Osvietenstva, astrológia začala byť spomínaná spolu s vedeckými úspechmi, a vôbec prvýkrát sa oddelili dve rôzne vedné disciplíny: astrológia a astronómia.

Astrológia v súčasnosti

Astrológia zostávala ticho v pozadí, kým o ňu nedošlo na začiatku 20. storočia k oživeniu záujmu.

V priebehu minulého storočia sa astrológia stala populárnou vďaka niekoľkým astrologickým časopisom a knihám. Dnes nie je prekvapujúce ani zistenie, že medzinárodné vodca konzultuje svoje kroky s hviezdami. Zatiaľ čo niektorí stále odmietajú veriť vo predpovede a horoskopy, práve toľko ľudí je berie veľmi vážne.