1.3. 2018

Indiánsky horoskop

Indiánsky horoskop je založený na inom princípe, ako sme zvyknutí – prisudzuje ľuďom vlastnosti zvierat. Vychádza totiž z veľkej úcty k prírode. Ukazuje nám, ktoré viditeľné (ale aj skryté) vlastnosti sme dostali v deň narodenia do vienka, a ktoré so tak celý život ponesieme so sebou. Indiánsky horoskop sa podobne ako ten náš delí na dvanásť častí, teda na dvanásť totemov v podobe zvierat. Podľa dátumu narodenia zistíme, s ktorým druhom sa môžeme stotožniť.

Indiánsky horoskop

Sokol (21. 3. – 19. 4.)

V legendách a povestiach Sokol vždy symbolizoval moc, nebo, dôstojnosť a ušľachtilosť.

Ľudia narodení v Sokolovi sú statoční a majú výborné pozorovacie schopnosti. Využiť vedie taktiež svojej tvorivosti a múdrosti. Nielen preto z nich bývajú rodení vodcovia, ktorých ostatní podvedome nasledujú. Títo jedinci však veľmi ťažko pristupujú ku kompromisu. Ak chcú niečo dosiahnuť, neboja sa prekážok a chcú to hneď. Problém tak môže nastať, pokiaľ narazia na rovnako autoritatívneho človeka.

Bobor (20. 4. – 20. 5.)

Indiáni verili, že bobry musia mať magické schopnosti. Ako by inak bolo možné, že boli tak dokonalí a precízni vo svojom staviteľskom ume.

Jedinci, ktorí sa narodili v toteme Bobra, bývajú činohrdý a bystrí, ale taktiež láskaví. Spokojní sú v známom okolí. Tu sa totiž cítia v bezpečí. V kariére sú pracovití, vytrvalí, neuhýbajú z cesty, ktorou sa vydali. Problémy môžu nastať v prípade, že je Bobor niečím príliš zaujatý. V týchto chvíľach prestáva vnímať svoje okolie.

Jeleň (21. 5. – 20. 6.)

Tento Pán lesov býval vždy v legendách posvätným zvieraťom. Je predovšetkým predstaviteľom životnej sily, múdrosti a vznešenosti.

Ľudia z totemu Jeleňa sú rovnako tak vznešení, ako aj jemní a citliví. A čo je najdôležitejšie – Jeleň dokáže rovnakým dielom ako brať, tak aj dávať. Ľahko sa zoznamuje a svoje okolie okúzli. To bohužiaľ niekedy vedie až k samoľúbosti a povrchnosti vo vzťahoch. Na druhej strane jeho výborné komunikačné schopnosti ho predurčujú k tomu, aby bol skvelým diplomatom.

Ďateľ (21. 6. – 21. 7.)

Ďateľ bol pre indiánov symbolom lásky, pokory a obetavosti. Podľa povestí to bol mocný liečiteľ.

Človek, ktorý sebou nesie vlastnosti Ďatľa, býva veľmi verným a oddaným priateľom. Je totiž veľmi vnímavý a súcitný. Pomáha s neobyčajnou trpezlivosťou, mnohokrát však aj na úkor seba samého. Vo vzťahoch môže byť pre partnera prehnaná starostlivosť v niektorých prípadoch skôr nežiadaná. Ďateľ si však nemôže pomôcť, je unášaný predovšetkým citom.

Losos (22. 7. – 21. 8.)

Losos je v prírode veľkým bojovníkom. To iste si indiáni misia o ľuďoch zrodených v tomto toteme.

Týchto jedincov ctí múdrosť. Disponujú veľkým kúzlom osobnosti, čo u ostatných budí dôveru a sympatie. Majú obrovské sebavedomie a sú tak prirodzenými vodcami. Žijú naplno, a taktiež svoje vzťahy prežívajú veľmi intenzívne. Úprimnosti si vážia nadovšetko. Pokiaľ narazia na nepoctivosť alebo neférovú hru, nasleduje veľmi rýchli koniec.

Medveď (22. 8. – 21. 9.)

Pre indiánov je Medveď tým najviac posvätným zvieraťom, je to Strážca lesov. Je symbolom obrovskej sily a neohrozenosti.

Jedinca narodeného v tomto toteme zrejme nespoznáte na prvý pohľad. Nedáva najavo, čo dostal do vienka. Pokiaľ sa však dostane do ťažkostí, jeho skrytá sila sa prebudí. Na druhú stranu však táto kvalita často býva doprevádzana tvrdohlavosťou. Medvedi bývajú taktiež veľmi trpezlivý, preto sa z nich môžu stať skvelí učitelia.

Havran (22. 9. – 22. 10.)

Havran na rozdiel od iných vtákov, je veľmi čistotný a nikdy neprenáša choroby. Zrejme i preto mu boli prisudzované liečiteľské schopnosti.

Títo ľudia sú veľmi vyrovnaní. Ich život často býva samotársky, vo vhodnej chvíli sa však prejavia ich spoločenské vlohy. Havrany sa nikam neponáhľajú, svoju odpoveď si radšej premyslia. Radi cestujú, a je možné, že sa v cudzine aj usadia. Majú odpor ku všetkému, čo obmedzuje ich slobodu.

Had (23. 10. – 22. 11.)

Had je pre indiánsku kultúru symbolom veľkej múdrosti a intuície, s až nadprirodzenými schopnosťami.

Jedinci, ktorí sa narodili v toteme Hada, sú úprimní a priami. Materiálne hodnoty im príliš nehovoria, rovnako tak nepoznajú kompromisy alebo výhovorky. Vidia len dva protipóly (napríklad dobro a zlo) a nič medzi tým. Títo ľudia sú taktiež veľmi vytrvalí v ceste za svojim cieľom. Niekedy však mávajú sklony k náladovosti.

Sova (23. 11. – 21. 12.)

Sova dokáže byť veľmi tajomná. Na jednej strane je symbolom múdrosti a dobra, na druhej strane je spájaná s nešťastím.

Ľudia v toteme Sovy sú otvorený všetkému novému, sú féroví a majú silnú vôľu. Často sa títo jedinci dokážu obetovať pre svojich blízkych aj na úkor osobného šťastia. Dokážu zachovať tajomstvo, preto sa na nich ich okolie často obracia s dôverou. Osobní život Sovy ale naopak býva často neusporiadaný, a nevyhne sa ani starostiam v láske. Ich nedostatkom býva taktiež pýcha.

Hus (22. 12. – 19. 1.)

V indiánskych legendách či povestiach je Hus symbolom energie, usilovnosti a ctižiadostivosti.

Rovnaké vlastnosti dostali do vienka taktiež ľudia narodení v tomto toteme Husi. Dokážu svoje okolie prekvapiť svojim odhodlaním a silou. Takýto jedinci sú úspešnými športovcami, ale aj obchodníkmi. Ich nevýhoda je však v ťažkopádnosti. Často nedokážu príliš efektívne reagovať na spontánne udalosti a rýchlo sa rozhodovať. Bývajú taktiež citovo skôr uzavretí.

Vydra (20. 1. – 18. 2.)

Vydra je indiánmi považovaná za symbol niečoho nového, zmeny k lepšiemu a nádeje.

Totem Vydry prináša jeho zrodencom elán, životnú silu a pracovitosť. Prekážky takéhoto jedinca nezastrašia, sú pre nich naopak príležitosťou alebo výzvou. Zachovávajú si aj zmysel pre humor v každej situácii, sú tak ideálnymi spoločníkmi aj do nepohody. Vo vzťahoch má Vydra však veľkú nevýhodu – nenesie krivdu, navyše má sklony k žiarlivosti.

Vlk (19. 2. – 20. 3.)

Hoci napríklad v rozprávkach bol Vlk často spájaný so znamením zla, v indiánskej mytológii je naopak veľmi posvätným zvieraťom.

Zrodenci tohto totemu sú na prvý pohľad jemní, až plachí ľudia. Sú citovo založení a veľký význam prikladajú láske. V rozkvete je každý vlk láskavý, štedrý, ale taktiež vášnivý. Pokiaľ sa však stretne s odmietnutím, veľmi trpí a dokáže sa v niektorých prípadoch aj pomstiť. Pred nepriaznivými vplyvmi okolia sa často chráni tak, že sa uchyľuje do vlastného svet fantázie.