2.11. 2019

Numerológia pre každého

V dnešnej dobe už numerológia nie je žiadnou veľkou neznámou. Podobne ako astrológia toho o nás veľa vypovie na základe nášho dátumu narodenia, čo vysvetľuje, prečo sú tieto dva smery často dosť prepojené. Avšak namiesto postavenie planét skúma samotná čísla, z ktorých je dátum narodenia zložené, a najmä potom ich súčet.

Numerológia pre každého

Každé číslo má totiž svoju vlastnú vibráciu, ktorá našej osobnosti prepožičiava určité vlastnosti a postoje alebo definuje, ako sa bude odvíjať nasledujúci deň, mesiac či rok. Avšak úplným základom numerológie, o ktorom sa budeme baviť dnes, je naše životné číslo.

Ako vypočítať životné číslo?
Výpočet životného čísla si vysvetlíme na príklade. Povedzme, že ste sa narodili 21. novembra 1984. Začnite tým, že zrátate každé jedno číslo vášho dátumu narodenia, teda v našom prípade:

2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 4 = 27

Potom sčítajte jednotlivé číslice tak dlho, kým vám nevyjde jednociferné číslo - v našom prípade sa životné číslo rovná deviatich (2 + 7 = 9). Výnimkou je číslo jedenásť, ktoré je jediným dvojciferným číslom, ktoré má svoju vlastnú vibráciu. Teraz už ale k samotným definíciám.

1 - Ľudia s týmto životným číslom bývajú nezávislí, energickí a tiež veľmi zvedaví. Svojich úspechov zvyčajne dosahujú bez pomoci ostatných, a tak často bývajú rodenými vodcami, a to nielen v kariére, ale aj vo vzťahoch, kde vyžadujú neustály obdiv.

2 - Osoby narodené so životným číslom 2 disponujú silnou intuíciou a chápavosťou pre ostatných. Ich povaha je skromná a citlivá, v ťažkých chvíľach však môže prerásť aj v náladovosť a nerozhodnosť. Títo ľudia v živote hľadajú oporu, pretože sa obávajú samoty.

3 - Zrodenci s číslom 3 sú od prírody veľmi kreatívni a inteligentný. Všetko dianie vnímajú skrze svoju fantáziu, a tak mnohokrát zaujímajú pomerne kritický postoj k svojim blízkym. Napriek tomu je pre nich kontakt s ostatnými absolútne nevyhnutný, avšak len v prípade, že neupadnú do stereotypu.

4 - Kto má životné číslo 4, ten je väčšinou veľmi pracovitý, vytrvalý a silný. Títo jedinci nemávajú problém s úlohami, ktoré vyžadujú logické myslenie. Na druhú stranu však môžu postrádať sebadôveru, a tak potrebujú neustále pochvaly a uisťovanie o ich silných stránkach.

5 - Päťky priamo nenávidí obmedzenia a akákoľvek pravidlá. Majú totiž dobrodružnú povahu, a tak je za všetkých okolností priťahuje cestovania a sloboda. Vo vzťahu to s nimi nie je jednoduché, pretože sú veľmi impulzívni, nervózny a netrpezliví.

6 - Povaha jedincov so životným číslom 6 obvykle býva citlivá a romantická. Cíti sa šťastní, keď žnú lásku svojho partnera a rodiny. Ak sa im náklonnosti nedostáva, ľahko upadajú do depresií alebo dokonca ochorejú.

7 - Ľudia narodení s číslom 7 po celý život sprevádza liečiteľské sklony. Ich prirodzenosťou je pomáhať druhým, k čomu im dopomáha ich obrovský súcit a pochopenie. Skoro vždy hľadajú nové a nevšedné cesty, ako riešiť problémy.

8 - Nositelia životného čísla 8 sú obdarení silnými organizačnými a vedúcimi schopnosťami. Jedná sa o materialistov, ktorí v živote potrebujú rovnováhu, a to ako zvonku, tak aj vo svojej mysli. Často mávajú sklony k závislostiam.

9 - Zrodenci s číslom 9 pôsobí veľmi priateľsky a múdro. Často až do takej miery, že preberajú zodpovednosť za cudzie problémy a situácie, čo by mohlo potlačiť ich potenciál. Materiálno pre nich nie je dôležité, skôr venujú pozornosť láske.

11 - Toto číslo sa v numerológii považuje za majstrovské. Osoby v ňom narodené majú na výber, či pôjdu pokojnou cestou dvojky alebo strastiplnú cestou jedenástky. Zvyčajne bývajú obdarení mimoriadnou genialitou, kvôli ktorej sa však často cítia dosť osamotene. Tiež trpia častými zmenami nálad a sú priťahovaní nadprirodzenom, takže pôsobí veľmi tajomne.