10.1. 2023

Retrográdny Merkúr

Každá planéta má inú dobu obehu okolo Slnka, keď teda Zem „predbehne“ iné planéty, z pohľadu Zeme potom táto planéta akoby cúva. Keď tento jav nastane, hovoríme, že táto planéta je v retrográde. Teraz nás zaujíma retrográda Merkúru, ktorá nastane v roku 2022 dohromady štyrikrát a prvýkrát už medzi 14.1. a 4.2.. V tomto období sa dá očakávať celkovo sťažená komunikácia a to nielen verbálne. Napríklad takmer všetky výpadky sociálnych sietí pripadajú na dobu, kedy bol Merkúr v retrográde. Preto si v tejto dobe dávajte zvýšený pozor na akúkoľvek emailovú komunikáciu, možno zvážte aj zálohovanie vášho počítača a tiež sa nenechajte rozhodiť, ak máte pocit, že nie ste v tomto období dosť dobre schopní vyjadriť vaše myšlienky.

Retrográdny Merkúr