9.11. 2014

Astrológia planét

>> Planéty

Astrológia sa zaoberá predovšetkým skúmaním dejov a javov vo vesmíre. Zaujíma sa hlavne pohybom planét, Slnka, Mesiaca a iných objektov a ich vplyvom na dianie na Zemi. Názov tohto tradičného vedného odboru pochádza z gréckych slov astron = hviezda a logos = slovo.

Astrológia planét

Je dôležité mať na pamäti, že astrológia nie je veda deterministická. To znamená, že nehovorí, že sa niečo musí stať. Len opisuje sklony a tendencie. Vysvetlením a pochopením dejov minulých a prebiehajúcich môžeme predvídať tie budúce. Tiež možno hodnotiť vplyv nebeských javov na ľudskú psychiku, fyzické telo a s tým spojené zdravie každého jedinca, ale aj všeobecne na dianie a udalosti vo svete.

História

Už od dávnych vekov sa astrológia objavovala takmer vo všetkých kultúrach. Bola vždy istou reakciou ľudí na pozorované prírodné javy, ako napríklad zatmenie Slnka, ktoré neznalých vždy desili.

Už Aristoteles vo svojej dobe pomenoval model vesmíru, ktorý sa udržal do staroveku. Kvôli kresťanskej metodike bola neskôr astrológia v istých oblastiach brána ako nepriateľ. Nový veľký rozvoj zažila až za talianskej renesancie. Za zmienku tiež stoja 2 velikáni, ktorí sa tomuto odboru venovali, a to Žigmund Freud a CG Jung.

Aspekty planét a konjunkcie

Aspekty sú jedným z najdôležitejších faktorov pri výklade horoskopu. O čo vlastne ide? Aspekt si môžeme predstaviť ako uhol, ktorý zviera dvojica planét so Zemou, pričom Zem je vždy vrcholom.

Tie z uhlov, ktoré sú deliteľné tromi, šiestimi, alebo dvanástimi sa obvykle považujú za pozitívne aspekty. Naopak tie, ktoré sú deliteľné štyrmi alebo ôsmimi, sú považované za negatívne. Práve toto delenie je z hľadiska astrológie veľmi dôležité.

Špeciálny prípad, kedy spolu dve planéty zvierajú voči Zemi nulový uhol, nazývame konjunkciou. Za ideálny aspekt považujeme taký uhol, ktorý je bez odchýlok, je teda presný. Pre ideálnu konjunkciu tak platí presná nula a napríklad uhol kvadratúry by mal byť 90 stupňov, aj keď sa bežne pohybuje medzi 85 až 95 stupňami.

Slnko

Slnko ako stred našej planetárnej sústavy, je zdrojom energie, svetla a teda aj života. Táto hviezda je pozitívnym signifikátorom sebavedomia, ale aj štedrosti a pohostinnosti. Negatívne signuje hýrivosť a pýchu. Je tiež vládcom dennej doby a znamení Leva. Vypovedá aj o našom vzťahu s otcom a ako veľmi vyjadrujeme alebo potláčame svoju mužskú stránku.

Mesiac

Mesiac vládne noci a tiež znameniu Raka. Je to prirodzená družica Zeme, ktorá svojimi cyklami ovplyvňuje miestne dianie. V pozitívnom zmysle signuje popularitu osoby, najviac tie povolania, ktoré pracujú s ľuďmi - lekárov, psychológov, hercov. Negatívne ovplyvňuje policajtov či poslíčkov. Mesiac sa odráža hlavne v našom detstve, rodine a vzťahu k matke.

Merkúr

Táto planéta, ktorá je k Slnku najbližšie, vládne znameniu Panny a znameniu Blížencov. Pôsobí na intelekt, jazyk a ľudskú komunikáciu. Merkúr sprostredkuje most medzi vedomím a nevedomosťou. Signuje čokoľvek, čo sa týka komunikácie. Teda aj orgány - jazyk, mimické svaly, hlasivky. Merkúr je symbolom našich vzťahov so súrodencami a ostatnými členmi rodiny.

Venuša

Venuša ovplyvňuje znamenie Váh a znamenie Býka. Táto planéta predstavuje predovšetkým lásku a vzťahy. Všeobecne symbolizuje všetko krásne. Najvýznamnejšie signuje oblasť zdravia - zodpovedá za celú chrbticovú oblasť, ale aj správnu priechodnosť cievnej sústavy. Ovplyvňuje nás aj v oblasti nášho prístupu k peniazom a majetku.

Mars

V horoskope je zástupcom fyzickej energie, sily a vôle a je to vládca znamenia Barana a Škorpióna. Ak je planéta takto silne postavená, často pôsobí nepokojne, až hádavo. Mars je signifikátorom presadenia samého seba. Podporuje odvahu aj vlastnú iniciatívu. Je to tiež symbol sexuálnej energie a vzťahu k opačnému pohlaviu.

Jupiter

Tento vládca znamenia Rýb a znamenia Strelca najviac vypovedá o oblasti života. Je to ochranárska a blahodarná planéta, má pozitívny vplyv na pokrok. Signuje predovšetkým udalosti. Zaisťuje nám veľké šťastie pri určovaní osudu. V negatívnom postavení však môže pôsobiť na hazard a „gemblérstvo”.

Saturn

Ak je Saturn v horoskope silne presadený, človek je vážny a konzervatívny. Planéta najviac pôsobí na znamenie Vodnára a znamenie Kozorožca. Pôsobí tiež ako signifikátor osudu, avšak skôr zo spoločenského hľadiska a autority. Udáva nám náš vzťah ku kariére a skúsenostiam, ktoré sú dôležité pre osobnostný rast.

Urán

Urán takisto vládne znameniu Vodnára. Bol objavený relatívne nedávno, až v roku 1781, preto je teraz tiež symbolom osvietenia a intelektu. Ako signifikátor osôb zastupuje predovšetkým vynálezcov, reformátorov, či ľudí zaoberajúcich sa prácou s elektrinou. Urán vypovedá o našom vzťahu k experimentovaniu, originalite a nápaditosti.

Neptún

Objavený bol až v roku 1846 a charakterom svojej energie býva Neptún často prisudzovaný znameniu Rýb. Pôsobí na fantáziu či dokonca paranormálne javy, čo môže spôsobovať problémy pri jeho negatívnom postavení. Signuje napríklad činy a udalosti. Prejavuje sa v našom postoji k túžbam, či už sa jedná o svet romantiky, hudby alebo módy a na tom, či si tieto príležitosti upierame.