Horoskop 2023

V nadchádzajúcom roku 2023 sa môžete tešiť na dávku energie a sily, ktorá Vám pomôže naštartovať už dlho očakávané zmeny v osobnom aj kariérnom živote. Vďaka motivácii, ktorá vám rozhodne nebude chýbať, sa budete neustále posúvať vpred.
Už na začiatku sa môžete pripraviť na to, že vstup do nového roka bude pre vás transformačný. Postavenie Jupitera v Baranovi posilní predovšetkým Váš potenciál a ctižiadosť a budete tak schopní sa viac zviditeľniť vo svojich činnostiach. Pre ohnivé znamenia to platí dvojnásobne.
V prvej polovici roku 2023 by mali byť predovšetkým Blíženci, Váhy a Vodnári obozretní, pretože sa u nich môžu prejavovať autoritatívne sklony a nedôvera v názory ostatných, a mohli by sa tak dostať do konfrontácie so svojimi blízkymi či kolegami v práci, čoho by mohli neskôr ľutovať. Avšak nevešajte hlavu, to, že sa nestotožňujete s ostatnými, nemusí znamenať koniec sveta. V tomto období sa u vás zároveň zosilní pocit zodpovednosti, čo sa môže tiež pozitívne zúročiť.

V kariére bude mať väčšina z nás navrch. To platí predovšetkým pre zemské znamenia, pretože v ich prípade sa zosilní už aj tak dosť silná ctižiadosť a túžba po finančnom zabezpečení. Ako už tomu nasvedčuje postavenie Uránu, stanú sa z vás veľkí kreatívci, ktorí budú sršať nevšednými nápadmi. Dokonca tomu niekedy ani vy sami nebudete veriť.
V druhej polovici roka sa u mnohých z nás môžu objavovať výčitky svedomia. V tomto období nebudete zvedaví na prehováranie a akúkoľvek manipuláciu od okolia – predovšetkým ohnivé znamenia môžu v týchto prípadoch pocítiť silnú nevôľu a môžu mať sklony k agresivite. Vodné znamenia sa môžu stretávať s citovou zraniteľnosťou,preto sa budete cítiť bezpečnejšie, keď si nad sebou budete držať svoj ochranný štít.
Ku koncu roka prevezme velenie Mars v Strelcovi a vráti Vám zase energiu do života. Pohltí Vás túžba po cestovaní, športe a spoznávaní nových ľudí, medzi ktorými možno nájdete svoju spriaznenú dušu.


Jupiter v Baranovi
20.12. 2022 - 16.5. 2023
a
20.12.
Jupiter v Býkovi
16.5. 2023 - 26.5. 2024
b
16.5.

V tomto období naplno využijete svoj vodcovský potenciál. Tí jedinci, ktorí sú sebaistí a neboja sa vystúpiť z radu, môžu dokonca určovať trendy a ovplyvniť tak veľký rad ľudí vo svojom okolí. Nebude vám chýbať ani energia, a keď ju navyše teraz dokážete previesť na ostatných, nebude vám stáť nič v ceste. Nevýhodou je to, že k sebe môžete priťahovať bezradných ľudí.

V tomto období sa vám bude dariť najmä v podnikaní, či obchodnej činnosti, čo sprostredkuje umiestnenie Jupitera v Býkovi. Skrátka v čomkoľvek, čo zahŕňa financie. Svojim nadhľadom nad vecou, dokážete všetky rozpracované záležitosti dotiahnuť do zdarného konca. Ľudí, ktorí sa vás vo vašej cieľavedomosti budú snažiť brzdiť nebudete mať vôbec v obľube.

Saturn v Vodnárovi
17.12. 2020 - 7.3. 2023
k
17.12.
Saturn v Rybách
7.3. 2023 - 25.5. 2025
l
7.3.

Vplyv tohto obdobia sa často spája s nevôľou, či neschopnosťou tolerovať a akceptovať veci, či jedincov odlišných od štandardu. Aj vy sami pravdepodobne budete pociťovať strach, že nezapadáte do kolektívu, alebo že ste cudzincom. Objaviť sa tiež môže nedôvera k ostatným jedincom. Najviac potom k tým, ktorí sú bodrí, či optimistickí. Pozitívne toto obdobie bude pôsobiť v zmysle spoločenskej zodpovednosti.

V tomto období môžete pociťovať veľkú nevôľu, ak vás niekto prehovára či manipuluje do situácií, ktoré nie sú vo vašom záujme. Stretnúť sa môžete s výčitkami svedomia, napríklad aj v prípadoch, keď daná vec nebola priamo vo vašej zodpovednosti, ale mohla byť. Kvôli neustálym tendenciám spytovať svoje svedomie sa budete uzatvárať pred okolitým svetom. Môžu sa objaviť aj sklony k alkoholizmu.

Urán v Býkovi
15.5. 2018 - 26.4. 2026
b
15.5.

V tomto období môžete pociťovať túžbu po zmenách toho, čo máte zaužívané ako štandardné. Či už sa jedná o tradície v spoločnosti, či vlastný rebríček hodnôt. Ste tvoriví a máte veľa výborných nápadov, tak nie je divu, že sa vám prieči čokoľvek, čo je už zastarané. V tomto období však tiež hrozia náhle zvraty vo vzťahoch. Dokážete byť veľmi nezmieriteľní.

Neptún v Rybách
4.4. 2011 - 30.3. 2025
l
4.4.

V tomto období zrejme budete pociťovať veľkú mentálnu silu. Pokiaľ na niečo budete myslieť dostatočne často a intenzívne a pridáte k tomu aj nutnú dávku trpezlivosti; časom sa vysnívaného zaručene dočkáte. Kvôli vašej mierumilovnej a charitatívnej povahe sa ale sami možno dostanete do finančnej tiesne, z čoho môžu plynúť aj existenčné problémy.