Merkúr v Levovi

Merkúr: charakterizuje náš intelekt a schopnosť sa vyjadrovať a komunikovať; dôležitú úlohu hrá tiež v oblasti vzťahov alebo v osobnom rozvoji

Lev: Vládcom toho znamenia je slnko a aj preto patrí Lev medzi ohnivé znamenia. Práve...

S umiestnením Merkúru v Levovi sa rozhodne spája schopnosť vyjadrovať svoje názory so sebadôverou. Takýto človek ale môže dosť dobre aj blafovať. Ostatní to na ňom nemajú šancu spoznať. Veľmi vyniká aj svojou schopnosťou rečniť a baviť tak všetkých okolo.

Častým problémom, ktorý sa v tomto umiestnení vyskytuje, je problém priznať si svoju nevedomosť. Vlastné ego takéhoto jedinca ho v tomto smere dosť brzdí.


V tomto období sa nestretnete s problémami vo vzťahoch. Pod vplyvom Merkúru v Levovi sa totiž stávate veľmi lojálni a o všetkých sa budete vyjadrovať len dobre, a to aj za ich chrbtom. V spoločnosti budete obľúbení aj vďaka svojej schopnosti farbisto rozprávať a pobaviť publikum. Dariť sa vám bude tiež v sektore obchodu a financií a v podobných odboroch.