Merkúr v Škorpiónovi

Merkúr: charakterizuje náš intelekt a schopnosť sa vyjadrovať a komunikovať; dôležitú úlohu hrá tiež v oblasti vzťahov alebo v osobnom rozvoji

Škorpión: Základným povahovým rysom tohto znamenia je snaha vniknúť až na úplné dno všetký...

Umiestnenie Merkúru v Škorpiónovi dokáže byť veľmi duchaplné a riadené. U takýchto jedincov sa potom nezriedka objavuje talent pre vtipné poznámky alebo zaujímavé konšpiračné teórie. Každopádne ľudia s týmto umiestnením majú sklon vnímať svet trochu temne, cynicky a komentovať dianie okolo nich s prehnanou úprimnosťou. Ak v konverzácii narazia na tému, ktorá ich zaujíma, dokážu sa rozhovoriť.


V tomto období sa u vás môže objaviť ohromná mentálna energia. Dokážete tak študovať a vstrebávať informácie napríklad aj dlho do noci bez toho, aby ste sa cítili unavení. Keď sa totiž vaša myseľ na niečo sústredí, možné je všetko. Žiadna prekážka pre vás nebude dosť veľká. Zaujímať sa budete tiež o nevšedné témy, ako napríklad: sex, okultizmus a medicínu.