Neptún v Blížencoch

Neptún: je často symbolom opustenia vlastného ega, dokonca problémy s identitou; človek je pod jeho vplyvom veľmi citlivý a ohľaduplný k ostatným

Blíženci: Ľudia narodení v znamení blížencov javia veľký záujem učiť sa nové veci, a preto...

Jedinec, ktorý má Neptún umiestnený v Blížencoch sa môže prejavovať veľmi étericky. S takou bytosťou do spoločnosti prichádza energia a priťahuje záujem okolitých ľudí. Vynikáte napríklad v poézii, zaujíma vás štúdium mystiky a nadprirodzených javov. Takéto pátranie môže znamenať tiež hľadanie vlastnej identity. Alebo, ak sa tento úkon nedarí, tak naopak únik z reality do zaujímavejšieho sveta fantázie.


V tomto období budete pociťovať veľa energie, ale napríklad aj chuť študovať a spoznávať nové veci. Keď však siahnete do svojho svedomia, pravdepodobne zistíte, že sa touto cestou len snažíte utiecť realite a svojim myšlienkam. Tie totiž, pokiaľ ide o dôležité veci a vašu podstatu, blúdia nevedno kde. Ojedinele tento stav môže spôsobovať až precitlivenosť.