Neptún v Býkovi

Neptún: je často symbolom opustenia vlastného ega, dokonca problémy s identitou; človek je pod jeho vplyvom veľmi citlivý a ohľaduplný k ostatným

Býk: Býkom vládne planéta Venuša, ktorá je charakteristická svojou sviežosťou a kráso...

Toto umiestnenie - teda Neptún v Býkovi - vám dodáva zmyselnú povahu. Nachádzate zaľúbenie v hmotných statkoch. Potrebujete v živote istotu, inak sa cítite stratení. Máte v záľube často i klasické umenie - či už ide o divadlo, hudbu, či výtvarné umenie. Skrz práve to môžete nájsť svetlo a dôjsť k osvieteniu. Nebojíte sa ani tém, ktoré často bývajú v spoločnosti tabu.


V tomto období môžete očakávať výkyvy nálad. Nezriedka sa objavuje aj nepokoj a akási podvedomá túžba po bezpečí a zabezpečenie ako seba samotného, tak aj ľudí, ktorí sú vám veľmi blízki a na ktorých vám záleží. Vo vzťahoch, kde zvyčajne bývate vytrvalí, však môžete mať v tomto období problémy s vlastnou identitou a identitou voči partnerovi.