Neptún v Kozorožcovi

Neptún: je často symbolom opustenia vlastného ega, dokonca problémy s identitou; človek je pod jeho vplyvom veľmi citlivý a ohľaduplný k ostatným

Kozorožec: Prirovnanie ľudí narodených v tomto znamení ku skutočnému kozorožcovi je veľmi p...

Umiestnenie Neptúnu v Kozorožcovi je naklonené VÝCHODISKOVÝM tradíciám. Dáva schopnosť koncentrácie a cieľavedomosti. Objaviť sa však môže strach z neistoty. Často urobíte čokoľvek pre dosiahnutie svojich cieľov, v krajných prípadoch to môže znamenať aj zneužitie druhých ľudí za účelom vlastného obohatenia. Cestu k osvieteniu dosiahnete skrz koncentráciu.


V tomto období sa možno nebudete schopní ubrániť túžbe po dokonalosti, čo môže vyústiť v nekolegiálne správanie k vášmu okoliu. Hoci vy sa takto správate podvedome, na vaše okolie to tak rozhodne nepôsobí a často sa tak môže stať, že dochádza k nedorozumeniu. Dištancovanie sa od ostatných jedincov vám ale príliš nevadí, aspoň nebude nič rušiť vaše sústredenie.