Neptún v Levovi

Neptún: je často symbolom opustenia vlastného ega, dokonca problémy s identitou; človek je pod jeho vplyvom veľmi citlivý a ohľaduplný k ostatným

Lev: Vládcom toho znamenia je slnko a aj preto patrí Lev medzi ohnivé znamenia. Práve...

Umiestnenie Neptúnu v Levovi sa vyznačuje skvelým zmyslom pre umenie, divadlo a kreativitu všeobecne. Títo jedinci bývajú často uvedomelí s a schopní prezentovať sa veľmi unikátne a jedinečne. V negatívnom prípade to však môže viesť až k ilúziám a nadmernému egoizmu. Často hľadáte oslobodenie či osvietenie v podobe porozumenia svojej duši.


Toto obdobie môže byť veľmi pompézne. Často sa objavuje záujem o kultúru a spoločenské udalosti, ktoré dávajú jedincom príležitosť predviesť svoju osobu pred ostatnými. Pozor si však dajte na nadmerné vychvaľovanie a pocit nadradenosti nad ostatnými. V tomto období vás takéto pocity môžu veľmi lákať. Objaviť sa však môže tiež strata reality a vlastnej identity.