Neptún v Strelcovi

Neptún: je často symbolom opustenia vlastného ega, dokonca problémy s identitou; človek je pod jeho vplyvom veľmi citlivý a ohľaduplný k ostatným

Strelec: Narodeným v znamení Strelca vládne planéta Jupiter, preto majú väčšinou pokojnú ...

Jedinci, ktorých ovplyvňuje postavenie Neptúnu v Strelcovi sa túžia dostať veľmi ďaleko. Obyčajne pokojná povaha sa dostáva do nerovnováhy a prichádzajú veľké sny o novom a nepoznanom.

S Neptúnom v Strelcovi sa prejavuje tiež túžba po slobodnejšej, uvoľnenejšej a bezstarostnejšej spoločnosti. Objaviť sa môžu aj problémy s vlastnou identitou a neschopnosťou určiť svoje miesto v spoločnosti.


Toto obdobie na vás zrejme bude pôsobiť veľmi intenzívne. Objavovať sa môže napríklad podvedomá túžba a tendencie slúžiť nejakému vyššiemu princípu alebo viere. Vlastná identita tak ustupuje do úzadia a v tomto období jej nebudete prisudzovať príliš veľkú váhu. Stretnete sa aj s tendenciou filozofovať nad problémami príliš do hĺbky, alebo s túžbou po slobodnom a spravodlivejšom svete pre všetkých.