Neptún vo Váhach

Neptún: je často symbolom opustenia vlastného ega, dokonca problémy s identitou; človek je pod jeho vplyvom veľmi citlivý a ohľaduplný k ostatným

Váhy: Narodeným v znamení váh vládne planéta Venuša, to tiež zapríčiňuje ich silné cit...

Umiestnenie Neptúnu vo Váhach je možné si spájať s túžbou po mieri a rovnováhe. Takí jedinci často radi snívajú o novom a spravodlivejšom systéme a často nezostanú len pri myšlienkach. Týmto prístupom potom vedia vniesť harmóniu a romantiku do svojich vzťahov. Avšak komunikácia môže škrípať.

Toto umiestnenie vám tiež prepožičiava umelecký potenciál. Napríklad nadanie pre poéziu.


Toto obdobie vám prinesie veľa nových nápadov a tiež ideálov. Tvoriť budete intuitívne, bez väčších myšlienok a problémov, všetko vám pôjde krásne od ruky. Čo sa týka vášho vystupovania v spoločnosti a všeobecne vo vzťahoch, tu už tak pevnú ruku mať nebudete. Do tohto odvetvia života sa premietne viac nerozhodnosti a neistoty.