Mars v Strelcovi

Mars: charakterizuje našu energiu a silu - či už fyzickú, alebo psychickú; ovplyvňuje aj našu chuť k životu a tiež oblasti sexu, zdravia a športu

Strelec: Narodeným v znamení Strelca vládne planéta Jupiter, preto majú väčšinou pokojnú ...

Umiestnenie Marsu v Strelcovi vytvára značnú mieru telesnej energie a zanietenia nielen v športe. Po rozumovej i citovej stránke ste tiež dobre vyvinutí.

Názory mávate spravidla vyhranené a kontroverzné, navyše vám schádza takt a dostatočne napríklad nechápete stanoviská iných. V takýchto situáciách môže dochádzať k potýčkam či ostrejším výmenám argumentov.


Toto obdobie prináša túžbu bojovať za vlastné presvedčenie. Potenciálne to môže znamenať aj problémy. Nepokojní budete tiež, ak vás niekto bude pútať či držať na jednom mieste. Radi by ste skôr zažívali dobrodružstvo, cestovali, či venovali sa najrozličnejším druhom športu. Priťahovať vás budú hlavne podobne aktívni jedinci a práve tých si budete vyberať za svojich sexuálnych partnerov.