Mesiac vo Vodnárovi

Mesiac: charakterizuje vnútro, dušu, vnútorné ja, či podvedomie a pod jeho vplyvom sa tak jedinec stáva plachým, uzavretým, citlivým

Vodnár: Narodenému v znamení Vodnár vládne planéta Saturn a Urán, preto sú aj títo ľudia...

Ľudia s Mesiacom umiestneným vo Vodnárovi dokážu byť, aj napriek svojej emočnej odmeranosti a potreby stále si držať odstup, spoločenskí a veľmi priateľskí. Istým spôsobom sa tu spájajú dva protipóly. Na jednej strane je taký jedinec voči ostatným veľmi chápavý a zaujíma sa o cudzie problémy, na druhej strane sa o ostatných zaujíma neosobne. Udržujete si svoju racionalitu a emóciám príliš nedávate priechod.

Pozitívnym vplyvom tohto umiestnenia môže byť aj to, že ste schopní nachádzať nápadité riešenia problémov a vymýšľať najrôznejšie vychytávky.

Napĺňať vás bude pohyb v prírode, najlepšie v neprebádanej divočine. Túto svoju túžbu však dokážete uspokojiť aj napríklad len pomocou bohatej fantázie, ktorá vám rozhodne nechýba. Túžiť budete tiež po priestore pre sebarealizáciu - hlavne pokiaľ ide o myšlienky.


Nevýhodou energie týchto dní môže byť fakt, že je skôr samotárska. Viac než po spoločnosti ľudí tak budete túžiť po spoločnosti vašich myšlienok a vzdelávaní. V krajnom prípade na nadbytok ľudského kontaktu môžete reagovať až chladným a odmeraným správaním. Ostatní toto vaše počínanie možno nechápu, ale to vy od nich ani nevyžadujete. Dosť dobre sa zabavíte aj sami.

Ak pocítite záujem o aktuálne dianie, uvažujte aj nad budúcnosťou a naplánujte si napríklad pracovné projekty. Vďaka pozitívnej energií sa vo vašej hlave rodí množstvo nápadov. Skúste sa upokojiť a počúvať skrytú inšpiráciu.