Osobný horoskop

V deň a hodinu vášho narodenia boli nebeské telesá umiestnené nasledovne a utvorili tak unikátnu charakteristiku vašej osobnosti. Nižšie sa dozviete, čo tieto polohy planét, mesiacov a ascendentu znamenajú.

a4H12°55'b5c6d7e8fB22°54'9gC23°04'10E15'A14'h11iD26°09'12K12°46'jJ24°10'1G16'kF22°40'2lI20°39'3

9°14' h (f)

Vaše slnečné znamenie je Škorpión

A Slnko: charakterizuje povahové rysy, identitu jedinca a to ako pôsobíme na ostatných; pod slnečným vplyvom sa človek rozvíja a seberealizuje; pôvod a zdroj energie

Acrab RA:16H6m Dec:-19°51' Dschubba RA:16H1m Dec:-22°40' pi Sco RA:16H0m Dec:-26°10' Antares RA:16H30m Dec:-26°28' Alniyat RA:16H37m Dec:-28°15' epsilon Sco RA:16H51m Dec:-34°19' mi Sco RA:16H53m Dec:-38°4' Grafias RA:16H56m Dec:-42°23' eta Sco RA:17H13m Dec:-43°16' Girtab RA:17H38m Dec:-43°0' iota Sco RA:17H49m Dec:-40°8' kappa Sco RA:17H44m Dec:-39°2' Shaula RA:17H35m Dec:-37°7'

Základným povahovým rysom tohto znamenia je snaha vniknúť až na úplné dno všetkých vecí. Narodeným tohto zemitého znamenia vládne planéta Mars a vďaka tomu u nich môžete zbadať neskonalé protiklady v povahe u každého z týchto ľudí. Teda jeden môže byť neskutočný ľudomil a druhý zase vrah, áno, až natoľko sú protikladné. Preto už ako deti vyžadujú veľmi opatrné zaobchádzanie, aj keď sa môže zdať, že vychovávať ich, je veľmi jednoduché.

Majú úžasnú vôľu, ktorá sa dokáže vyvíjať ako kladne, tak záporne. Väčšinou tieto znamenia vždy presne vedia čo chcú a sú tak veľmi istí vo svojom vystupovaní. Dokážu sa rýchlo a sebaisto rozhodovať a naviac sú veľmi vytrvalí. Na povrch vyzerajú pokojne, ale vo vnútri skrývajú iskru, ktorá dokáže vzplanúť veľkou vášňou, ktorá mnohokrát nepozná hranice. Sú veľmi odvážni, vytrvalí a snažia sa vystupovať diplomaticky.

Medzi ich slabú stránku patrí hlavne pomstychtivosť a na zradu nikdy nezabúdajú. Na dokonalú príležitosť k pomste si dokážu počkať, tak aby čin bol dostatočne krutý. Dokážu byť pri tom veľmi bezcitní. Môžeme sledovať značné sklony aj k lenivosti, pyšnosti a žiarlivosti. V láske súveľmisilneerotickyzaložení.

Škorpióni veľmidobre vnímajú,rozpoznávajú a všetko chápu. V zamestnaní ide väčšinouo prírodovedca, lekára, spisovateľa i umelcov.

22°54' f (e)

Mesiac v Panne

B Mesiac: charakterizuje vnútro, dušu, vnútorné ja, či podvedomie a pod jeho vplyvom sa tak jedinec stáva plachým, uzavretým, citlivým

Umiestnenie Mesiaca v Panne nepatrí medzi práve najšťastnejšie. Takýto človek máva problémy so sebarealizáciou - obzvlášť pokiaľ ide o ventilovanie emócií, či spontánne prejavy. Seba skrátka zanedbávate. Na druhej strane dokážete byť veľmi pozorní k potrebám druhých a viete ich do detailu uspokojiť.

Mávate tiež silnú intuíciu a vyznačujete sa umiernenosťou a láskavosťou k druhým. Inštinktívne sa ostatným vo všetkom radi podriaďujete, preto je logické, že sa necítite dobre vo vodcovských rolách.

Vďaka emočnej odtiahnutosti, ktorú vám Mesiac v tomto umiestnení prepožičiava, môžete žiť a rozhodovať sa nezávisle, čo je rozhodne výhodou. Ďalším pozitívom je aj detailnosť a precíznosť - každý úkon, nech je akokoľvek banálny, si zaslúži vašu plnú pozornosť. Túto usilovnosť najlepšie uplatníte pri drobných manuálnych prácach.

12°46' j (i)

Ascendent v Kozorožcovi

K Ascendent: charakterizuje našu štartovú silu, náš prejav a pohľad na svet, názory a vyjadrovanie

pre určenie doplňte čas a miesto

23°04' g (f)

Merkúr vo Váhach

C Merkúr: charakterizuje náš intelekt a schopnosť sa vyjadrovať a komunikovať; dôležitú úlohu hrá tiež v oblasti vzťahov alebo v osobnom rozvoji

Umiestnenie Merkúru vo Váhach prepožičiava ľuďom schopnosť reflektovať názory a myšlienky druhých. Ľudia s týmto umiestnením tak mávajú dar upokojovať a uisťovať ľudí vo svojom okolí, že im ostatní rozumejú.

Pod týmto vplyvom jedinci dostávajú schopnosť graciózne sa vyjadrovať, sú schopní tlmočiť čokoľvek s vysokou mierou taktnosti. Mnohokrát to z nich robí presvedčivú, avšak nie úplne úprimnú osobu.

26°09' i (⛎)

Venuša v Strelcovi

D Venuša: súvisí predovšetkým s našou citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vzťahy, ale aj psychológiu jedinca a jeho schopnosť robiť rozhodnutia

S Venušou umiestnenú v Strelcovi vyžarujete do svojho okolia optimistický zmysel pre humor a bezstarostnosť. Vás samotných potom priťahuje všetko cudzie, dobrodružné a naopak odpudzuje to známe. Vzťahy, ktoré vyhľadávate vás musia napĺňať hlavne duševne.

V láske bývate idealistický a zároveň si zakladáte na osobnej slobode. Môže sa tak zdať, že jedinca s týmto umiestnením možno len veľmi ťažko spútať.

1°15' h (f)

Mars v Škorpiónovi

E Mars: charakterizuje našu energiu a silu - či už fyzickú, alebo psychickú; ovplyvňuje aj našu chuť k životu a tiež oblasti sexu, zdravia a športu

Vo svojom vlastnom znamení, teda v Škorpiónovi, je Mars umiestnený veľmi silno. Títo jedinci disponujú citom pre rafinovanosť. Sú schopní riešiť veľmi komplexné úlohy a veľmi dobre rozložiť svoju energiu. Spravidla nič nerobíte bez rozmyslu a prejavujete veľkú vytrvalosť. Akonáhle si stanovíte svoj smer, ktorý určuje vaše činy, máte schopnosť za ním neúnavne kráčať. Máte dobrú pamäť a krivdu odpúšťate len ťažko.

22°40' k (j)

Jupiter vo Vodnárovi

F Jupiter: je symbolom pokroku a udalostí; pod jeho vplyvom je človek radostný, až bodrý, v negatívnom zmysle môže podporovať hazard a gamblerstvo

Tí jedinci, ktorí majú Jupiter vo Vodnárovi, bývajú silno orientovaní na budúcnosť a mávajú progresívne myslenie. Veria napríklad, že obyčajní ľudia majú silu konať veľké veci a dobro. Jedinou nevýhodou môže byť neschopnosť tolerovať iný názor ako vlastný, ak je príliš odlišný.

Toto umiestnenie je tiež veľmi vhodné pre štúdium technických odborov. A to hlavne vďaka realistickému prístupu a túžbe po vedomostiach.

7°16' k (j)

Saturn v Vodnárovi

G Saturn: sa často stotožňuje s obmedzeniami a prekážkami; pod jeho vplyvom sa jedinec stáva vážnym až uzavretým.

Umiestnenie Saturnu vo Vodnárovi sa najviac prejavuje v prístupe k ostatným ľuďom. Napriek nedôvere ste potom veľmi zodpovední, pokiaľ ide o spoločenské otázky. Často dodržiavate vybrané správanie a etiketu. Nielen preto sa ľuďom s týmto umiestnením veľmi darí v zamestnaniach, kde je vyžadovaný osobný prístup. Dobre vychádzajú so zamestnávateľom aj s autoritami.

12°55' b (a)

Urán v Býkovi

H Urán: symbolizuje technický pokrok, nové myšlienky a vynálezy; emócie však musia ísť bokom, človek je pod jeho vplyvom svojhlavý až neústupný

Toto umiestnenie - teda Urán v Býkovi - dokáže byť veľmi tvrdohlavá, odhodlaná a z praktického hľadiska potom veľmi inovatívna a pokroková kombinácia. V hodnotách sa potom do popredia dostáva ekonomické a finančné zabezpečenie. Objavuje sa aj túžba po materiálnych základoch, napríklad v podobe pôdy alebo vlastného bývania a s tým spojený istý nepokoj, kým nie je všetko dosiahnuté.

20°39' l (l)

Neptún v Rybách

I Neptún: je často symbolom opustenia vlastného ega, dokonca problémy s identitou; človek je pod jeho vplyvom veľmi citlivý a ohľaduplný k ostatným

V tomto umiestnení, teda Neptúnu v Rybách, je táto planéta umiestnená vo vlastnom znamení, čo prináša vysokú mieru spirituality. Budete preto veľmi silne nábožensky založení, takisto súcitní a charitatívni. Cez tento postoj sa však môžu prejaviť problémy s vlastnou identitou.

Ideálne je toto umiestnenie pre hudbu, tanec, maľbu a iné podobné vlohy.

24°10' j (i)

Pluto v Kozorožcovi

J Pluto: do horoskopu prináša skôr negatívne vplyvy; dotýka sa silných tém, smrti, prežitie, zákazov, spravodlivosti zvyčajne dlhodobejšieho charakteru