pevná

Pevné znamenia poukazujú na človeka, ktorý má sklony k dodržiavaniu zásad. Čo takému jedincovi možno chýba v odvahe hravo vynahradí svojou vytrvalosťou a odhodlaním. Má veľmi silnú vôľu a odporuje vonkajším negatívnym vplyvom.

Dalo by sa tak povedať, že táto kvalita má veľkú vnútornú silu. Skôr však vo svojej impulzívnej podobe, trpezlivosť totižto týmto jedincom príliš veľa nehovorí. Trpezlivosť pevným znameniam dochádza aj vo chvíli, keď sú tlačení k radikálnym zmenám. Tým skôr sa snažia brániť.

Pre týchto jedincov sú veľmi dôležité ich hodnoty a ideály, z ktorých zľavujú len s ťažkosťami. Bývajú zásadoví, až tvrdohlaví, v extrémnym prípadoch sa u nich môže prejavovať až neochota dosiahnuť dohodu a ustúpiť. Táto povaha sa skrátka nemôže poddať. Vo svojej tvrdohlavosti dokážu byť ľudia spadajúci pod pevnú kvalitu veľmi neústupčiví. Občas je s nimi ťažko vychádzať.