kvalita

V horoskope rozlišujeme tri kvality: základná, pevná a pohyblivá. Využijeme ich ak chceme stanoviť rozloženie síl a energií, ktoré ovplyvňujú základné povahové rysy daného jedinca. Tieto energie môžeme prakticky prirovnať k energiám živlov, jednotlivých znamení či planét, ktoré nás takisto ovplyvňujú. Každá kvalita obsahuje vždy jedno znamenie zo štyroch živlov. Kvality nám hovoria najmä to, ako vnímame konfliktné situácie a ako sa v nich správame.

základná Základná kvalita spolu so základnými znameniami jednoznačne ukazuje na silné, samostatné a ambiciózne osobnosti. Pova... pevná Pevné znamenia poukazujú na človeka, ktorý má sklony k dodržiavaniu zásad. Čo takému jedincovi možno chýba v odvahe h... pohyblivá Pohyblivá kvalita značí prispôsobivosť, elastickosť a premenlivosť jedinca. Takému človeku potom nerobí problém vrhať...