základná

Základná kvalita spolu so základnými znameniami jednoznačne ukazuje na silné, samostatné a ambiciózne osobnosti. Povaha takýchto jedincov ich nikdy nenecháva pokojnými. Neustále totiž musia byť v pohybe alebo vykonávať akúkoľvek činnosť.

Ľudia narodení pod základnou kvalitou prikladajú najväčšiu váhu prítomnosti. Okolo nej sa točí všetka ich snaha. Sú toho názoru, že minulosť je minulosťou a meniť ju nemožno a preto nie je príliš dôležitá.

Takí jedinci sa tiež dokážu bez váhania a mnohokrát aj bezhlavo hnať za svojimi cieľmi. Títo ľudia skrátka konajú a nečakajú, kým im niekto niečo povie. Skvele sa tak dokážu presadiť vo vodcovských pozíciách. Neboja sa na seba vziať zodpovednosť, navyše sú schopní prinášať konštruktívnu iniciatívu. V extrémnom prípade však môže dôjsť až ku zbrklosti a ich akcie tak môžu byť bezvýsledné.