pohyblivá

Pohyblivá kvalita značí prispôsobivosť, elastickosť a premenlivosť jedinca. Takému človeku potom nerobí problém vrhať sa do niekoľkých smerov zároveň, čo môže vyústiť až v neschopnosť plne sa sústrediť len na jednu vec.

Jedinci s pohyblivou kvalitou nemajú problém prispôsobiť sa danej situácii. Dokážu reagovať a sú empatickí, ale tiež v istom samoľúbom zámere sa snažia byť obľúbení medzi všetkými. Môžeme tak povedať, že sú pre nich dôležitejší udia a ich názory než vlastné ideály.

Ďalšia schopnosť, ktorou títo jedinci vynikajú, je prirodzená schopnosť improvizovať. Ako v osobnom živote, tak v kariére. Preto sa z nich nezriedka môžu stať napríklad výborní a uznávaní herci. Hodia sa tiež do povolaní, kde je vyžadované operatívne rozhodovanie.