Saturn v Strelcovi

Saturn: sa často stotožňuje s obmedzeniami a prekážkami; pod jeho vplyvom sa jedinec stáva vážnym až uzavretým.

Strelec: Narodeným v znamení Strelca vládne planéta Jupiter, preto majú väčšinou pokojnú ...

Umiestnenie Saturnu v Strelcovi značí človeka plného obáv - napríklad z vlastnej prílišnej dôverčivosti čí prehnaného optimizmu. Môžete sa tak ocitnúť na pomedzí, kedy sami pochybíte a vinu nepriznáte, avšak ostatní dokážete za rovnakú chybu odsúdiť rýchlo a dokonca pokrytecky. Veľkú pozornosť tiež venujete problémom súvisiacim s pravdou. Napríklad aj v témach ako je veda a matematika.


V tomto období sami sebe nedovolíme byť voči ostatným príliš dôverčiví. V podvedomí máme stále ukotvené realistické vedomie nebezpečenstvo. Zrejme tiež pocítite veľký zmysel pre zodpovednosť, či strach riskovať a tendenciu odsudzovať jedincov, ktorí sa rizika neboja. Výhodné bude v tomto období plánovať do ďalekej budúcnosti - ako v pracovnom, tak v osobnom živote.