Venuša v Panne

Venuša: súvisí predovšetkým s našou citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vzťahy, ale aj psychológiu jedinca a jeho schopnosť robiť rozhodnutia

Panna: Narodeným v znamení Panny vládne planéta Merkúr. Teda ide o kritických a rozumov...

Ľudia s Venušou umiestnenou v Panne často druhých (a nielen potenciálnych partnerov) priťahujú svoju užitočnou, praktickou, ale aj skromnou povahou.

Toto umiestnenie často spájame so vzťahmi s ľuďmi, ktorých spoznáte v zamestnaní či prostredníctvom práce. Ste často kritickí a rozumovo založení. To však neznamená, že vaše city sú o to slabšie. Náklonnosť často prejavujete napríklad aj ku zvieratám.


Toto obdobie vám prinesie zbystrenie zmyslov. Hlavne čo sa rozhodovania týka. Schopnosť rozlíšiť mieru vkusu u ostatných, roztriediť veci na krásne a cenné a odlíšiť ich od tých bezcenných a škaredých môže byť veľmi užitočné. Voči svojmu partnerovi teraz budete veľmi láskaví a zdvorilí, vo vzťahoch sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou žiadne problémy vyskytovať nebudú.