Venuša v Rybách

Venuša: súvisí predovšetkým s našou citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vzťahy, ale aj psychológiu jedinca a jeho schopnosť robiť rozhodnutia

Ryby: Tomuto vodnému znameniu vládnu planéty Jupiter a Neptún. Bývajú nerozhodní a je ...

Umiestnenie Venuše v Rybách je všeobecne veľmi romantické. S týmto pomerne pasívnym umiestnením máte schopnosť zvádzať druhých bez toho aby ste zjavne sami museli čokoľvek povedať alebo urobiť. Ste otvorení novým skúsenostiam, koketovaniu a flirtu. Kvôli tomu sa potom v otázkach vzťahov trochu strácate a môžu sa vyskytnúť aj problémy emocionálne sa viazať.


V tomto období sa budete môcť tešiť z priazne ostatných ľudí vo vašom okolí. Vaša myseľ je otvorená, a tak je veľmi ľahké s vami nájsť spoločnú reč. Na druhej strane vám bude trochu chýbať schopnosť sa objektívne rozhodovať, a tak sa môžete stať veľmi ľahko ovplyvniteľnými. V extrémnom prípade sa môže tiež stať, že si vybudujete dôveru ku človeku, ktorý vás neskôr zneužije.