Osobný horoskop

V deň a hodinu vášho narodenia boli nebeské telesá umiestnené nasledovne a utvorili tak unikátnu charakteristiku vašej osobnosti. Nižšie sa dozviete, čo tieto polohy planét, mesiacov a ascendentu znamenajú.

a10H37'b11E28°27'c12K10°12'd1e2f3B32'g4h5i6jJ25°45'7G31'C14°26'kF16°43'8D53'A11°05'lI20°16'9

11°05' l (k)

Vaše slnečné znamenie je Ryby

A Slnko: charakterizuje povahové rysy, identitu jedinca a to ako pôsobíme na ostatných; pod slnečným vplyvom sa človek rozvíja a seberealizuje; pôvod a zdroj energie

gama Psc RA:23H18m Dec:3°22' kappa Psc RA:23H28m Dec:1°21' lambda Psc RA:23H43m Dec:1°52' iota Psc RA:23H41m Dec:5°43' theta Psc RA:23H29m Dec:6°28' omega Psc RA:24H0m Dec:6°57' d Psc RA:24H21m Dec:8°17' delta Psc RA:24H50m Dec:7°40' epsilon Psc RA:25H4m Dec:7°59' mi Psc RA:25H31m Dec:6°14' v Psc RA:25H42m Dec:5°37' ksi Psc RA:25H54m Dec:3°16' Alrisha RA:26H3m Dec:2°50' Torcularis Septentrionalis RA:25H46m Dec:9°14' Kullat Nunu RA:25H32m Dec:15°26' fi Psc RA:25H15m Dec:24°40' sigma Psc RA:25H4m Dec:31°54' u Psc RA:25H20m Dec:27°21'

Tomuto vodnému znameniu vládnu planéty Jupiter a Neptún. Bývajú nerozhodní a je veľmi dôležité venovať výchove detí v tomto znamení veľkú pozornosť. Sú priateľskí, extrémne citliví, pohostinní, majú vysoké ciele a vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Väčšinou žijú vo svojom neskutočnom svete, keďže majú obrovskú fantáziu. Javia záujem o všetko, čím mnohokrát pôsobia ako veľkí zvedavci. Bývajú veľmi energickí, čo mnohokrát môže pôsobiť dojmom, že patria medzi nepokojné stvorenia.

Medzi ich slabú stránku možno zaradiť malé odhodlanie a podliehajú ľahko duševnej skľúčenosti. Niekedy bývajú veľmi rozpoltení, čo je dôvodom pre neskorší životný neúspech. Nedokážu ovládať svoje city, sú neistí vo svojom vystupovaní a ak sa im nedarí podľa ich priania, podliehajú stiesnenosti. Často vidia veci čierno a mnohokrát sú nespokojní s výsledkom. Ich mnohostrannosť býva príčinou neúspechu, pretože nie je možné, aby vykonali všetko čo chcú a vedie to k pocitom menejcennosti. Títo ľudia bývajú nepochopení a tiež nedocenení.

Ich príjemnosť je taká veľká, že by sa pre iných najradšej obetovali. Ťažkosti a bolesti najbližších by chceli pomôcť vyriešiť. Problémy ich priateľov sa stávajú aj ich vlastnými starosťami. V manželstve neustále túžia po lepšom a stávajú sa tak nespoľahlivými.

Sú spoľahlivými a dobrými pracovníkmi, pokiaľ nachádzajú potrebné porozumenie a správne vedenie. Hodí sa k nim pokojné zamestnanie plné istôt. Milujú všetko krásne a zaujímavé, preto v ich radoch často nachádzame umelcov.

9°32' g (f)

Mesiac vo Váhach

B Mesiac: charakterizuje vnútro, dušu, vnútorné ja, či podvedomie a pod jeho vplyvom sa tak jedinec stáva plachým, uzavretým, citlivým

Rozhodne by sa dalo povedať, že umiestnenie Mesiaca vo Váhach je spoločensky umiernené a mierumilovné. Preto títo ľudia neznášajú obmedzenosť a hrubosť. Odpor voči akejkoľvek disharmónii (či už sa jedná o vzťahy alebo domácnosť) vedia dať markantne najavo. Na druhej strane ich pobúrenie býva skôr vnútorné, na verejnosti totiž robia scény veľmi neradi.

Viete byť veľmi empatickí. Dokážete sa vždy pozrieť na vec pohľadom druhých. Radi tiež podporíte ostatných v ich názoru a ak s nimi nesúhlasíte, dáte to najavo veľmi jemne. Ste tak výborným spolupracovníkom, ale aj pravým priateľom.

Vaša zraniteľnosť spočíva v tom, že vnútorne túžite po spoločenskom uznaní. Preto sa u vás vyskytuje nervozita a nerozhodnosť, ak si nie ste istí, ako v danej situácii človeka potešiť a ako sa zachovať, aby ste si vylepšili svoj status v spoločnosti.

10°12' d (c)

Ascendent v Rakovi

K Ascendent: charakterizuje našu štartovú silu, náš prejav a pohľad na svet, názory a vyjadrovanie

pre určenie doplňte čas a miesto

14°26' k (j)

Merkúr vo Vodnárovi

C Merkúr: charakterizuje náš intelekt a schopnosť sa vyjadrovať a komunikovať; dôležitú úlohu hrá tiež v oblasti vzťahov alebo v osobnom rozvoji

Merkúr vo Vodnárovi býva spravidla skeptickým a objektívnym umiestnením. Títo ľudia síce radi načúvajú názorom druhých, ale rozhodne sa nenechajú jednoducho ovplyvniť. Svoje myšlienky si vždy zhromažďujú sami a nezávisle. Takéhoto jedinca často bude zaujímať pravda, aj keď nemusí byť práve pekná. Môžu sa stať až neznesiteľne tvrdohlavými v ceste za poznaním a za "svojou pravdou".

4°53' l (k)

Venuša v Rybách

D Venuša: súvisí predovšetkým s našou citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vzťahy, ale aj psychológiu jedinca a jeho schopnosť robiť rozhodnutia

Umiestnenie Venuše v Rybách je všeobecne veľmi romantické. S týmto pomerne pasívnym umiestnením máte schopnosť zvádzať druhých bez toho aby ste zjavne sami museli čokoľvek povedať alebo urobiť. Ste otvorení novým skúsenostiam, koketovaniu a flirtu. Kvôli tomu sa potom v otázkach vzťahov trochu strácate a môžu sa vyskytnúť aj problémy emocionálne sa viazať.

28°27' b (b)

Mars v Býkovi

E Mars: charakterizuje našu energiu a silu - či už fyzickú, alebo psychickú; ovplyvňuje aj našu chuť k životu a tiež oblasti sexu, zdravia a športu

Pre mnohých ľudí, ktorí majú Mars umiestnený v Baranovi predstavuje prioritu usilovanie o materiálne zabezpečenie. Veľmi radi s ostatnými súťažia napríklad o to, kto má väčší majetok, krajší dom alebo novší automobil. Nezriedka sa vyskytuje potreba vidieť hmatateľné výsledky svojej práce. Často si budujete svoju vlastnú cestu a odmietate urobiť akékoľvek ústupky ostatným.

16°43' k (j)

Jupiter vo Vodnárovi

F Jupiter: je symbolom pokroku a udalostí; pod jeho vplyvom je človek radostný, až bodrý, v negatívnom zmysle môže podporovať hazard a gamblerstvo

Tí jedinci, ktorí majú Jupiter vo Vodnárovi, bývajú silno orientovaní na budúcnosť a mávajú progresívne myslenie. Veria napríklad, že obyčajní ľudia majú silu konať veľké veci a dobro. Jedinou nevýhodou môže byť neschopnosť tolerovať iný názor ako vlastný, ak je príliš odlišný.

Toto umiestnenie je tiež veľmi vhodné pre štúdium technických odborov. A to hlavne vďaka realistickému prístupu a túžbe po vedomostiach.

8°31' k (j)

Saturn v Vodnárovi

G Saturn: sa často stotožňuje s obmedzeniami a prekážkami; pod jeho vplyvom sa jedinec stáva vážnym až uzavretým.

Umiestnenie Saturnu vo Vodnárovi sa najviac prejavuje v prístupe k ostatným ľuďom. Napriek nedôvere ste potom veľmi zodpovední, pokiaľ ide o spoločenské otázky. Často dodržiavate vybrané správanie a etiketu. Nielen preto sa ľuďom s týmto umiestnením veľmi darí v zamestnaniach, kde je vyžadovaný osobný prístup. Dobre vychádzajú so zamestnávateľom aj s autoritami.

7°37' b (a)

Urán v Býkovi

H Urán: symbolizuje technický pokrok, nové myšlienky a vynálezy; emócie však musia ísť bokom, človek je pod jeho vplyvom svojhlavý až neústupný

Toto umiestnenie - teda Urán v Býkovi - dokáže byť veľmi tvrdohlavá, odhodlaná a z praktického hľadiska potom veľmi inovatívna a pokroková kombinácia. V hodnotách sa potom do popredia dostáva ekonomické a finančné zabezpečenie. Objavuje sa aj túžba po materiálnych základoch, napríklad v podobe pôdy alebo vlastného bývania a s tým spojený istý nepokoj, kým nie je všetko dosiahnuté.

20°16' l (k)

Neptún v Rybách

I Neptún: je často symbolom opustenia vlastného ega, dokonca problémy s identitou; človek je pod jeho vplyvom veľmi citlivý a ohľaduplný k ostatným

V tomto umiestnení, teda Neptúnu v Rybách, je táto planéta umiestnená vo vlastnom znamení, čo prináša vysokú mieru spirituality. Budete preto veľmi silne nábožensky založení, takisto súcitní a charitatívni. Cez tento postoj sa však môžu prejaviť problémy s vlastnou identitou.

Ideálne je toto umiestnenie pre hudbu, tanec, maľbu a iné podobné vlohy.

25°45' j (i)

Pluto v Kozorožcovi

J Pluto: do horoskopu prináša skôr negatívne vplyvy; dotýka sa silných tém, smrti, prežitie, zákazov, spravodlivosti zvyčajne dlhodobejšieho charakteru