Osobný horoskop

V deň a hodinu vášho narodenia boli nebeské telesá umiestnené nasledovne a utvorili tak unikátnu charakteristiku vašej osobnosti. Nižšie sa dozviete, čo tieto polohy planét, mesiacov a ascendentu znamenajú.

F08'a11H14°59'b12E10°22'K13°25'cB25°25'1d2e3f4g5h6i7jC17°27'J28°22'8A12°18'kG25°54'9D40'lI23°37'10

12°18' k (j)

Vaše slnečné znamenie je Vodnár

A Slnko: charakterizuje povahové rysy, identitu jedinca a to ako pôsobíme na ostatných; pod slnečným vplyvom sa človek rozvíja a seberealizuje; pôvod a zdroj energie

Albali RA:20H49m Dec:-9°26' mi Aqr RA:20H54m Dec:-8°55' Sadalsuud RA:21H32m Dec:-5°30' Sadalmelik RA:22H7m Dec:0°-14' Ancha RA:22H18m Dec:-7°42' e Aqr RA:22H11m Dec:-11°29' iota Aqr RA:22H7m Dec:-13°47' sigma Aqr RA:22H32m Dec:-10°36' tau Aqr RA:22H50m Dec:-13°30' Skat RA:22H56m Dec:-15°44' c Aqr RA:23H10m Dec:-21°5' Sadachbia RA:22H22m Dec:-1°18' zeta Aqr RA:22H30m Dec:0°4' eta Aqr RA:22H36m Dec:0°-2' gama Aqr RA:22H53m Dec:-7°30' psi Aqr RA:23H17m Dec:-9°0' 94 Aqr RA:23H20m Dec:-13°22' b Aqr RA:23H24m Dec:-20°0'

Narodenému v znamení Vodnár vládne planéta Saturn a Urán, preto sú aj títo ľudia tiež ohybní, elastickí a chápaví. Avšak majú trochu zvláštnu povahu. Sú vážni a zároveň spoločenskí, vtipnosť je výsledkom ich nálady a sú schopní vystaviť aj vlastnú osobu posmechu. Spoločne s týmito vlastnosťami sú tiež rozvážni, premýšľaví, dokážu veľmi presne uvažovať a je takmer nemožné ich oklamať. Túžia byť samostatní a nezávislí, čo mnohokrát vedie k tomu, že si málo vážia sami seba.

Majú obrovskú túžbu ísť vlastnou cestou, ktorá sa líši od bežných spôsobov ostatných. Ľudia narodení v tomto znamení bývajú väčšinou slobodomyseľní, tvrdohlaví, ale niekedy sa radi podmaňujú sympatiám druhých. Ich svedomitosť a veľkorysosť vedie k ich pripravenosti na pomoc, ale nevtieravým a zdržanlivým spôsobom. Majú tiež veľké pochopenie pre duševný život druhých ľudí, tiež sú vybavení mimoriadne skvelými intelektuálnymi schopnosťami.

Medzi ich slabinu možno zaradiť to, že majú veľa dobrých nápadov, ale kvôli ich sklonu k menlivosti, ich nedokážu uskutočniť. Z tohto pohľadu je ich správanie často nevypočítateľné, ale náhle zmeny sú vopred dobre premyslené, pretože Vodnári nie sú príliš impulzívni. Často podliehajú neodôvodneným duševným depresiám a stávajú sa veľmi nerozhodnými, nepresnými a nechajú si ujsť dobrú príležitosť.

Vďaka ich ohybnosti uzatvárajú veľmi ľahko priateľstvá a stále hľadajú nové a nové známosti. Ich priateľstvo je pre nich veľmi dôležité, avšak sa nikdy nevzdávajú svojej individuality. V manželstve sú vernými a spoľahlivými partnermi.

Vodnári príliš nemilujú namáhavú prácu, ale v povolaní majú úspech, pretože sú veľmi zdatní a majú podporu svojich priateľov.

25°25' c (b)

Mesiac v Blížencoch

B Mesiac: charakterizuje vnútro, dušu, vnútorné ja, či podvedomie a pod jeho vplyvom sa tak jedinec stáva plachým, uzavretým, citlivým

U jedincov, ktorí majú Mesiac situovaný v Blížencoch, môžeme očakávať zmeny nálad aj pocitov. Toto znamenie je samo o sebe totiž nepokojné, prispôsobivé a až veľmi ľahko ovplyvniteľné. Preto sa často zaujímajú o to, čo si o nich myslia druhí. Príliš veľa takýchto detailných informácií však môže viesť k vnútorným problémom.

Na druhej strane sa vyznačujete aj veselou a žiarivou povahou, viete sa rýchlo orientovať a reagovať na meniace sa pravidlá. Často ste schopní sa pozerať na situáciu z mnohých uhlov pohľadu, a to aj z tých nových a neočakávaných, a precízne tak reflektovať realitu. Mávate tiež skvele vyvinutú koordináciu zraku a hmatu, čo výborne využijete napríklad v publicistike.

13°25' c (b)

Ascendent v Blížencoch

K Ascendent: charakterizuje našu štartovú silu, náš prejav a pohľad na svet, názory a vyjadrovanie

pre určenie doplňte čas a miesto

17°27' j (i)

Merkúr v Kozorožcovi

C Merkúr: charakterizuje náš intelekt a schopnosť sa vyjadrovať a komunikovať; dôležitú úlohu hrá tiež v oblasti vzťahov alebo v osobnom rozvoji

Ľudia, ktorí majú Merkúr umiestnený v Kozorožcovi často mávajú schopnosť vysokej sebakontroly. Obzvlášť, čo sa ich myšlienok týka. Dokážu odseparovať veci, ktoré nie sú aktuálne alebo nevyhnutné a plne sa koncentrovať na to, čo je potrebné. Majú tiež spravidla nadanie starostlivo pracovať s informáciami. To z nich robí ideálnych pracovníkov napríklad v administratíve, alebo akejkoľvek inej pozícii, ktorá vyžaduje mentálnu disciplínu.

6°40' l (k)

Venuša v Rybách

D Venuša: súvisí predovšetkým s našou citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vzťahy, ale aj psychológiu jedinca a jeho schopnosť robiť rozhodnutia

Umiestnenie Venuše v Rybách je všeobecne veľmi romantické. S týmto pomerne pasívnym umiestnením máte schopnosť zvádzať druhých bez toho aby ste zjavne sami museli čokoľvek povedať alebo urobiť. Ste otvorení novým skúsenostiam, koketovaniu a flirtu. Kvôli tomu sa potom v otázkach vzťahov trochu strácate a môžu sa vyskytnúť aj problémy emocionálne sa viazať.

10°22' c (b)

Mars v Blížencoch

E Mars: charakterizuje našu energiu a silu - či už fyzickú, alebo psychickú; ovplyvňuje aj našu chuť k životu a tiež oblasti sexu, zdravia a športu

Typickým znakom ľudí, ktorí majú Mars umiestnený v Blížencoch, je vysoká duševná energia a dôvtip. Vyznačujú sa tiež sebavedomým vystupovaním v spoločnosti a schopnosťou presadiť sa za akejkoľvek situácie. Vyžívate sa v debatách a argumentovaní, v ktorých vidíte pomyselné zápasy, ktoré sa snažíte vyhrať.

6°08' a (l)

Jupiter v Baranovi

F Jupiter: je symbolom pokroku a udalostí; pod jeho vplyvom je človek radostný, až bodrý, v negatívnom zmysle môže podporovať hazard a gamblerstvo

Ak je Jupiter v Baranovi silne umiestnený, môže jedinec priťahovať veľa problémov, správať sa nevkusne či prehnane. Táto kombinácia jedincovi dodáva sebadôveru a nadšenie a podporuje bojovného ducha. Títo jedinci potom riskujú, že si naložia príliš veľkú záťaž, ktorú sami nebudú schopní zvládnuť. Podporení vplyvom Jupitera taktiež priťahujú financie a dokážu skvele propagovať a horlivo agrumentovať

25°54' k (j)

Saturn v Vodnárovi

G Saturn: sa často stotožňuje s obmedzeniami a prekážkami; pod jeho vplyvom sa jedinec stáva vážnym až uzavretým.

Umiestnenie Saturnu vo Vodnárovi sa najviac prejavuje v prístupe k ostatným ľuďom. Napriek nedôvere ste potom veľmi zodpovední, pokiaľ ide o spoločenské otázky. Často dodržiavate vybrané správanie a etiketu. Nielen preto sa ľuďom s týmto umiestnením veľmi darí v zamestnaniach, kde je vyžadovaný osobný prístup. Dobre vychádzajú so zamestnávateľom aj s autoritami.

14°59' b (a)

Urán v Býkovi

H Urán: symbolizuje technický pokrok, nové myšlienky a vynálezy; emócie však musia ísť bokom, človek je pod jeho vplyvom svojhlavý až neústupný

Toto umiestnenie - teda Urán v Býkovi - dokáže byť veľmi tvrdohlavá, odhodlaná a z praktického hľadiska potom veľmi inovatívna a pokroková kombinácia. V hodnotách sa potom do popredia dostáva ekonomické a finančné zabezpečenie. Objavuje sa aj túžba po materiálnych základoch, napríklad v podobe pôdy alebo vlastného bývania a s tým spojený istý nepokoj, kým nie je všetko dosiahnuté.

23°37' l (l)

Neptún v Rybách

I Neptún: je často symbolom opustenia vlastného ega, dokonca problémy s identitou; človek je pod jeho vplyvom veľmi citlivý a ohľaduplný k ostatným

V tomto umiestnení, teda Neptúnu v Rybách, je táto planéta umiestnená vo vlastnom znamení, čo prináša vysokú mieru spirituality. Budete preto veľmi silne nábožensky založení, takisto súcitní a charitatívni. Cez tento postoj sa však môžu prejaviť problémy s vlastnou identitou.

Ideálne je toto umiestnenie pre hudbu, tanec, maľbu a iné podobné vlohy.

28°22' j (i)

Pluto v Kozorožcovi

J Pluto: do horoskopu prináša skôr negatívne vplyvy; dotýka sa silných tém, smrti, prežitie, zákazov, spravodlivosti zvyčajne dlhodobejšieho charakteru