Osobný horoskop

V deň a hodinu vášho narodenia boli nebeské telesá umiestnené nasledovne a utvorili tak unikátnu charakteristiku vašej osobnosti. Nižšie sa dozviete, čo tieto polohy planét, mesiacov a ascendentu znamenajú.

9C10°03'A11°39'B13°27'a10H12°55'b11c12dK22°20'1e2f3g4h5i6jJ28°06'7kE19°39'G22°05'D25°31'8lF21°24'I23°35'

11°39' a (l)

Vaše slnečné znamenie je Baran

A Slnko: charakterizuje povahové rysy, identitu jedinca a to ako pôsobíme na ostatných; pod slnečným vplyvom sa človek rozvíja a seberealizuje; pôvod a zdroj energie

Mesarthim RA:1H54m Dec:19°22' Sheratan RA:1H56m Dec:20°53' Hamal RA:2H8m Dec:23°32' 41 Ari RA:2H51m Dec:27°20'

Človek narodený v tomto ohnivom znamení vyčnieva svojou vnútornou, ale aj vonkajšou silou. Jeho planéta Mars, rovnako ako Baran, symbolizuje pocit sebadôvery, spontánne konanie, ale aj boje. Ide o bojovníka, ktorý ale vždy koná so cťou a vytrvalosťou. Svojmu konaniu často necháva otvorený priebeh, nedoriešené životné záležitosti však veľmi nerád necháva nevyriešené.

Jeho vnútorný pokoj a sebavedomie už dopredu ničia všelijaké prekážky či obavy. Je energický a vždy si stojí za svojím. Do nových príležitostí sa vrhá intuitívne a často až nepremyslene. Za týmto prístupom, ktorý sa občas môže zdať nevzdelaný a buranský, sa ale skrýva otvorenosť a túžba po jednoduchosti.

Slabou stránkou tohto správania sa je občasná umiernenosť a neschopnosť podriadiť sa kompromisom. S baranom teda nie je problém prísť do sporu, ktorý môže vyústiť až v agresívne konanie. Táto neschopnosť podriadiť sa cudzím názorom môže spôsobovať ako vzťahové, tak aj pracovné komplikácie.

V kariére majú barani radi výzvy. Ťažko dokážu vydržať na priemerných zamestnaneckých pozíciách dlhšiu dobu. Barani sa často púšťajú do podnikania, alebo sa aspoň snažia presadiť svoje plány a nápady. Nie vždy však je ich úsilie náležite ohodnotené. Často zápasia s nedostatkom obdivu od ostatných. Najčastejšie sa toto znamenie objavuje na marketingových pozíciách, ako športovci alebo podnikatelia, každopádne je to ťažko zaraditeľná skupinka.

Vo vzťahu bývajú ako muži, tak aj ženy naozajstní romantici. Hlavne u mužov však trvá omnoho dlhšie než sa usadia a výber partnerky/ partnera nebýva priamočiary. Často pri výbere zbrklo menia názory a ideálneho partnera môžu ľahko prehliadnuť. Ženy v tomto znamení potrebujú niekoho, kto si ich viditeľne váži a dokáže ich usmerniť.

13°27' a (l)

Mesiac v Baranovi

B Mesiac: charakterizuje vnútro, dušu, vnútorné ja, či podvedomie a pod jeho vplyvom sa tak jedinec stáva plachým, uzavretým, citlivým

Jedinci, ktorí majú Mesiac umiestnený v Baranovi sú silné osobnosti aj keď to nedávajú najavo. Často sú so sebou spokojní, plní elánu - či už sa jedná o šport, zamestnania alebo lásku, vždy sú z počiatku odhodlaní bojovať "do posledného dychu". Všetky prekážky sa tak snažia prekonať čo najskôr. Trpezlivosť totiž nie je ich silnou stránkou. Striedať sa u nich môžu aj rýchle zmeny nálad.

Človek s mesiacom v Baranovi má často potrebu ochraňovať ostatných. Ak sa teda ocitnete v ťažkostiach a trpíte, môžete očakávať, že vám príde na pomoc a bude vás pred ostatnými brániť.

V strese je však vaším hlavným rysom netrpezlivosť, a tendencia brať si vypovedané veci príliš osobne a uraziť sa. Môžete sa tak stať až nedotklivým.

22°20' d (c)

Ascendent v Rakovi

K Ascendent: charakterizuje našu štartovú silu, náš prejav a pohľad na svet, názory a vyjadrovanie

pre určenie doplňte čas a miesto

10°03' a (l)

Merkúr v Baranovi

C Merkúr: charakterizuje náš intelekt a schopnosť sa vyjadrovať a komunikovať; dôležitú úlohu hrá tiež v oblasti vzťahov alebo v osobnom rozvoji

Ostatní ľudia si zrejme budú pripadať vedľa človeka, ktorý má Merkúr v Baranovi trochu pomalí. Takýto jedinec totiž rýchlo chápe súvislosti a ide bez zbytočných okolkov priamo k jadru problému a k riešeniu.

Rýchlo a spontánne myslí aj hovorí, na druhú stranu občas býva netaktný. Môže sa objaviť tiež problém s empatiou a s tým spojená neschopnosť vcítiť sa do druhých.

25°31' k (j)

Venuša vo Vodnárovi

D Venuša: súvisí predovšetkým s našou citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vzťahy, ale aj psychológiu jedinca a jeho schopnosť robiť rozhodnutia

Ľudia s Venušou umiestnenou vo Vodnárovi bývajú veľmi pozitívni. Veľkú radosť im dokáže urobiť napríklad pohľad na krásy prírody, či spoločnosť priateľov. V tomto ohľade sú veľmi nenároční. Veľké city ste schopní smerovať práve k svojim priateľom, avšak pokiaľ ide o intímne vzťahy, tu ste oveľa chladnejší. Priťahuje vás skôr vnútorná krása ako zovňajšok.

19°39' k (j)

Mars vo Vodnárovi

E Mars: charakterizuje našu energiu a silu - či už fyzickú, alebo psychickú; ovplyvňuje aj našu chuť k životu a tiež oblasti sexu, zdravia a športu

Umiestnenie Marsu vo Vodnárovi je potenciálne veľmi energické. Najviac úsilia vynakladáte na bránenie vlastnej originality a faktu, že ste unikátni a že sa odlišujete od ostatných. Niet preto divu, že sa cítite ohrození v prítomnosti ľudí s podobnými tendenciami.

V intímnom živote ste otvorení experimentom a máte liberálny prístup k otázkam sexu.

21°24' l (l)

Jupiter v Rybách

F Jupiter: je symbolom pokroku a udalostí; pod jeho vplyvom je človek radostný, až bodrý, v negatívnom zmysle môže podporovať hazard a gamblerstvo

Jupiter v Rybách je veľmi silný, zvyšuje predstavivosť ,ale aj potenciál pre umenie - či už sa jedná o hudbu, herectvo, či iné. Vyjadruje túžbu po cestovaní - s vidinou plavby po mori, či relaxáciu na takmer pustom ostrove. Budete sa cítiť dobre aj o samote a v ústraní.

S ohľadom na financie dokáže byť toto umiestnenie veľmi veľkorysé. Potenciál tu nájde dobročinná činnosť.

22°05' k (j)

Saturn v Vodnárovi

G Saturn: sa často stotožňuje s obmedzeniami a prekážkami; pod jeho vplyvom sa jedinec stáva vážnym až uzavretým.

Umiestnenie Saturnu vo Vodnárovi sa najviac prejavuje v prístupe k ostatným ľuďom. Napriek nedôvere ste potom veľmi zodpovední, pokiaľ ide o spoločenské otázky. Často dodržiavate vybrané správanie a etiketu. Nielen preto sa ľuďom s týmto umiestnením veľmi darí v zamestnaniach, kde je vyžadovaný osobný prístup. Dobre vychádzajú so zamestnávateľom aj s autoritami.

12°55' b (a)

Urán v Býkovi

H Urán: symbolizuje technický pokrok, nové myšlienky a vynálezy; emócie však musia ísť bokom, človek je pod jeho vplyvom svojhlavý až neústupný

Toto umiestnenie - teda Urán v Býkovi - dokáže byť veľmi tvrdohlavá, odhodlaná a z praktického hľadiska potom veľmi inovatívna a pokroková kombinácia. V hodnotách sa potom do popredia dostáva ekonomické a finančné zabezpečenie. Objavuje sa aj túžba po materiálnych základoch, napríklad v podobe pôdy alebo vlastného bývania a s tým spojený istý nepokoj, kým nie je všetko dosiahnuté.

23°35' l (l)

Neptún v Rybách

I Neptún: je často symbolom opustenia vlastného ega, dokonca problémy s identitou; človek je pod jeho vplyvom veľmi citlivý a ohľaduplný k ostatným

V tomto umiestnení, teda Neptúnu v Rybách, je táto planéta umiestnená vo vlastnom znamení, čo prináša vysokú mieru spirituality. Budete preto veľmi silne nábožensky založení, takisto súcitní a charitatívni. Cez tento postoj sa však môžu prejaviť problémy s vlastnou identitou.

Ideálne je toto umiestnenie pre hudbu, tanec, maľbu a iné podobné vlohy.

28°06' j (i)

Pluto v Kozorožcovi

J Pluto: do horoskopu prináša skôr negatívne vplyvy; dotýka sa silných tém, smrti, prežitie, zákazov, spravodlivosti zvyčajne dlhodobejšieho charakteru