Osobný horoskop

V deň a hodinu vášho narodenia boli nebeské telesá umiestnené nasledovne a utvorili tak unikátnu charakteristiku vašej osobnosti. Nižšie sa dozviete, čo tieto polohy planét, mesiacov a ascendentu znamenajú.

D11°12'F11°58'a10bH15°33'11cE19°17'12B08'K48'd1e2f3g4h5i6j7J29°11'k8C27°29'G29°17'A10°35'lI24°34'9

10°35' l (k)

Vaše slnečné znamenie je Ryby

A Slnko: charakterizuje povahové rysy, identitu jedinca a to ako pôsobíme na ostatných; pod slnečným vplyvom sa človek rozvíja a seberealizuje; pôvod a zdroj energie

gama Psc RA:23H18m Dec:3°22' kappa Psc RA:23H28m Dec:1°21' lambda Psc RA:23H43m Dec:1°52' iota Psc RA:23H41m Dec:5°43' theta Psc RA:23H29m Dec:6°28' omega Psc RA:24H0m Dec:6°57' d Psc RA:24H21m Dec:8°17' delta Psc RA:24H50m Dec:7°40' epsilon Psc RA:25H4m Dec:7°59' mi Psc RA:25H31m Dec:6°14' v Psc RA:25H42m Dec:5°37' ksi Psc RA:25H54m Dec:3°16' Alrisha RA:26H3m Dec:2°50' Torcularis Septentrionalis RA:25H46m Dec:9°14' Kullat Nunu RA:25H32m Dec:15°26' fi Psc RA:25H15m Dec:24°40' sigma Psc RA:25H4m Dec:31°54' u Psc RA:25H20m Dec:27°21'

Tomuto vodnému znameniu vládnu planéty Jupiter a Neptún. Bývajú nerozhodní a je veľmi dôležité venovať výchove detí v tomto znamení veľkú pozornosť. Sú priateľskí, extrémne citliví, pohostinní, majú vysoké ciele a vyvinutý zmysel pre spravodlivosť. Väčšinou žijú vo svojom neskutočnom svete, keďže majú obrovskú fantáziu. Javia záujem o všetko, čím mnohokrát pôsobia ako veľkí zvedavci. Bývajú veľmi energickí, čo mnohokrát môže pôsobiť dojmom, že patria medzi nepokojné stvorenia.

Medzi ich slabú stránku možno zaradiť malé odhodlanie a podliehajú ľahko duševnej skľúčenosti. Niekedy bývajú veľmi rozpoltení, čo je dôvodom pre neskorší životný neúspech. Nedokážu ovládať svoje city, sú neistí vo svojom vystupovaní a ak sa im nedarí podľa ich priania, podliehajú stiesnenosti. Často vidia veci čierno a mnohokrát sú nespokojní s výsledkom. Ich mnohostrannosť býva príčinou neúspechu, pretože nie je možné, aby vykonali všetko čo chcú a vedie to k pocitom menejcennosti. Títo ľudia bývajú nepochopení a tiež nedocenení.

Ich príjemnosť je taká veľká, že by sa pre iných najradšej obetovali. Ťažkosti a bolesti najbližších by chceli pomôcť vyriešiť. Problémy ich priateľov sa stávajú aj ich vlastnými starosťami. V manželstve neustále túžia po lepšom a stávajú sa tak nespoľahlivými.

Sú spoľahlivými a dobrými pracovníkmi, pokiaľ nachádzajú potrebné porozumenie a správne vedenie. Hodí sa k nim pokojné zamestnanie plné istôt. Milujú všetko krásne a zaujímavé, preto v ich radoch často nachádzame umelcov.

4°08' d (c)

Mesiac v Rakovi

B Mesiac: charakterizuje vnútro, dušu, vnútorné ja, či podvedomie a pod jeho vplyvom sa tak jedinec stáva plachým, uzavretým, citlivým

Mesiac umiestnený vo svojom vlastnom znamení - v Rakovi - ešte viac umocňuje svoj vplyv na toto znamenie zverokruhu. Stávate sa tak veľmi citlivými, až zraniteľnými a závislými. Preto môžete pociťovať potrebu, aby sa o vás vaši blízki starali a ochraňovali. Pozitívny účinok je každopádne taký, že títo jedinci potom majú veľmi vyvinutú schopnosť starať sa o druhých alebo ich všeobecne chrániť. Funguje to teda obojstranne.

Pokiaľ sa ale dostanete do stresovej situácie, máte sklony k plachosti a skrývaniu sa nielen pred problémami, ale aj pred sebou samými. Často sa uzatvárate do seba a vraciate sa späť vo svojich myšlienkach a pripomínate si tak staré bolesti a smútky. Do tejto nálady sa môžete dostať tak hlboko, že ostatní s vami nemôžu komunikovať.

9°48' d (c)

Ascendent v Rakovi

K Ascendent: charakterizuje našu štartovú silu, náš prejav a pohľad na svet, názory a vyjadrovanie

pre určenie doplňte čas a miesto

27°29' k (j)

Merkúr vo Vodnárovi

C Merkúr: charakterizuje náš intelekt a schopnosť sa vyjadrovať a komunikovať; dôležitú úlohu hrá tiež v oblasti vzťahov alebo v osobnom rozvoji

Merkúr vo Vodnárovi býva spravidla skeptickým a objektívnym umiestnením. Títo ľudia síce radi načúvajú názorom druhých, ale rozhodne sa nenechajú jednoducho ovplyvniť. Svoje myšlienky si vždy zhromažďujú sami a nezávisle. Takéhoto jedinca často bude zaujímať pravda, aj keď nemusí byť práve pekná. Môžu sa stať až neznesiteľne tvrdohlavými v ceste za poznaním a za "svojou pravdou".

11°12' a (l)

Venuša v Baranovi

D Venuša: súvisí predovšetkým s našou citovou stránkou života; symbolizuje lásku a vzťahy, ale aj psychológiu jedinca a jeho schopnosť robiť rozhodnutia

Jedinec, ktorý má Venušu umiestnenú v Baranovi, sa v záležitostiach vzťahov a lásky bude správať zrejme veľmi sebavedome. Ste schopní sa bezhlavo zamilovať a o svoju vysnívanú polovičku neúnavne usilovať. Ste vášnivý a na svoje okolie pôsobíte až okúzľujúcim dojmom. V milostnom živote vyhľadávate vzrušenie a stereotyp vás veľmi rýchlo omrzí.

19°17' c (b)

Mars v Blížencoch

E Mars: charakterizuje našu energiu a silu - či už fyzickú, alebo psychickú; ovplyvňuje aj našu chuť k životu a tiež oblasti sexu, zdravia a športu

Typickým znakom ľudí, ktorí majú Mars umiestnený v Blížencoch, je vysoká duševná energia a dôvtip. Vyznačujú sa tiež sebavedomým vystupovaním v spoločnosti a schopnosťou presadiť sa za akejkoľvek situácie. Vyžívate sa v debatách a argumentovaní, v ktorých vidíte pomyselné zápasy, ktoré sa snažíte vyhrať.

11°58' a (l)

Jupiter v Baranovi

F Jupiter: je symbolom pokroku a udalostí; pod jeho vplyvom je človek radostný, až bodrý, v negatívnom zmysle môže podporovať hazard a gamblerstvo

Ak je Jupiter v Baranovi silne umiestnený, môže jedinec priťahovať veľa problémov, správať sa nevkusne či prehnane. Táto kombinácia jedincovi dodáva sebadôveru a nadšenie a podporuje bojovného ducha. Títo jedinci potom riskujú, že si naložia príliš veľkú záťaž, ktorú sami nebudú schopní zvládnuť. Podporení vplyvom Jupitera taktiež priťahujú financie a dokážu skvele propagovať a horlivo agrumentovať

29°17' k (k)

Saturn v Vodnárovi

G Saturn: sa často stotožňuje s obmedzeniami a prekážkami; pod jeho vplyvom sa jedinec stáva vážnym až uzavretým.

Umiestnenie Saturnu vo Vodnárovi sa najviac prejavuje v prístupe k ostatným ľuďom. Napriek nedôvere ste potom veľmi zodpovední, pokiaľ ide o spoločenské otázky. Často dodržiavate vybrané správanie a etiketu. Nielen preto sa ľuďom s týmto umiestnením veľmi darí v zamestnaniach, kde je vyžadovaný osobný prístup. Dobre vychádzajú so zamestnávateľom aj s autoritami.

15°33' b (a)

Urán v Býkovi

H Urán: symbolizuje technický pokrok, nové myšlienky a vynálezy; emócie však musia ísť bokom, človek je pod jeho vplyvom svojhlavý až neústupný

Toto umiestnenie - teda Urán v Býkovi - dokáže byť veľmi tvrdohlavá, odhodlaná a z praktického hľadiska potom veľmi inovatívna a pokroková kombinácia. V hodnotách sa potom do popredia dostáva ekonomické a finančné zabezpečenie. Objavuje sa aj túžba po materiálnych základoch, napríklad v podobe pôdy alebo vlastného bývania a s tým spojený istý nepokoj, kým nie je všetko dosiahnuté.

24°34' l (l)

Neptún v Rybách

I Neptún: je často symbolom opustenia vlastného ega, dokonca problémy s identitou; človek je pod jeho vplyvom veľmi citlivý a ohľaduplný k ostatným

V tomto umiestnení, teda Neptúnu v Rybách, je táto planéta umiestnená vo vlastnom znamení, čo prináša vysokú mieru spirituality. Budete preto veľmi silne nábožensky založení, takisto súcitní a charitatívni. Cez tento postoj sa však môžu prejaviť problémy s vlastnou identitou.

Ideálne je toto umiestnenie pre hudbu, tanec, maľbu a iné podobné vlohy.

29°11' j (i)

Pluto v Kozorožcovi

J Pluto: do horoskopu prináša skôr negatívne vplyvy; dotýka sa silných tém, smrti, prežitie, zákazov, spravodlivosti zvyčajne dlhodobejšieho charakteru